Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.06.02, 10:59

VIII Mi鹽zynarodowe Forum Gospodarcze

zdj

W dniu 29 maja p.o Prezesa PAッP Pan Krzysztof Banaszek uczestniczyウ w VIII Mi鹽zynarodowym Forum Gospodarczym w czasie prezentacji i dyskusji w czカci zatytuウowanej „Regionalne porty lotnicze - formalno-prawne aspekty funkcjonowania i rozwoju oraz oczekiwania uソytkownikw”, ktre prowadziウ prof. zw. dr hab. Wウodzimierz Rydzkowski, Kierownik Katedry Polityki Transportowej Uniwersytetu Gdaskiego.

Najwi麑szア uwag poカwi鹹ono organizacyjnym oraz biznesowym aspektom prawnym, dotyczアcym tworzenia nowych lotnisk planowanych lub powstajアcych w sアsiedztwie juソ istniejアcych portw lotniczych.

Prezes PAッP przedstawiウ informacj o ruchu lotniczym w FIR Warszawa oraz gウwne kierunki dziaウa PAッP zmierzajアce do zapewnienia systemw nawigacji w przestrzeni powietrznej powstajアcych w黝ウw lotnisk. Ponadto zasygnalizowane zostaウy zagadnienia dotyczアce finansowania inwestycji w infrastruktur ruchu lotniczego oraz podstawowe zagadnienia jakie zarzアdzajアcy lotniskiem powinien uwzgl鹽ni przy planowaniu i budowie lotniska oraz przygotowywaniu dokumentacji nowozakウadanego lotniska – w odniesieniu do zagadnie ruchu lotniczego i przestrzeni powietrznej.

Szczegウy przedstawionych prezentacji opublikuje organizator na swojej stronie internetowej.

Udziaウ Pana Krzysztofa Banaszka w VIII Mi鹽zynarodowym Forum Gospodarczym zakoczyウ si wywiadem dla kanaウu TVN CNBC Biznes, w ktrym poruszano tematyk rozwoju ruchu lotniczego oraz powstawania nowych lotnisk w Polsce, aspekty finansowe zwiアzane z zapewnianiem sウuソb CNS/ATM w polskiej przestrzeni powietrznej (zgodnie z rozporzアdzeniem UE 1794/2006) oraz liczba regionalnych lotnisk – ktra do czasu EURO 2012 powinna podwoi si i osiアgnア poziom ok. 18 (zakウadajアc ソe lotniska Warszawa, Katowice i Gdask juソ obecnie moソna uzna za ponadregionalne i w tア stron b鹽ア si dalej rozwijaウy).

Wi鹹ej informacji na stronach internetowych ULC.
powrt