Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2013.03.01, 10:12

PRTL Barometr Polska stycze 2013: Dobre wyniki trzech najwi麑szych lotnisk

zdj

Portal Polski Rynek Transportu Lotniczego regularnie publikuje „barometry” diagnozujアce sytuacje w branソy lotniczej i lotniskowej. Styczniowy barometr PRTL zawiera dane o ruchu pasaソerskim zebrane z wszystkich polskich portw lotniczych.

„W styczniu 2013 roku polskie porty obsウuソyウy 1 509 669 pasaソerw, co oznacza wzrost o 5,2% w stosunku do stycznia 2012. Dobre wyniki caウego rynku to zasウuga trzech najwi麑szych portw. W przypadku portu Chopina tak znaczny wzrost ruchu to oczywiカcie efekt przeniesienia tam operacji modliskich przez FR i W6. W KRK i GDN wzrost przewozw to zasウuga FR, ktry bardzo znacznie zwi麑szyウ oferowanie.”
ャrdウo: http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_przewozy_pax,12618,1

Dobrym uzupeウnieniem tych statystyk sア dane PAッP o liczbie obsウuソonych operacji lotniczych. W pierwszych oカmiu tygodniach 2013 roku, w polskiej przestrzeni powietrznej wzrosウa liczba obsウuソonych operacji lotniczych o 1,9 procent, w stosunku do adekwatnego okresu 2012 roku.

Jest to wielkoカ wzrostu niソsza zarwno od wartoカci zaplanowanej w Krajowym Planie Skutecznoカci Dziaウania i planach PAッP ( gdzie zaplanowano wzrost o 3%) a takソe poniソej ostatnich prognoz STATFOR wskazujアcych na wzrost o ok. 2,3% w roku 2013 w stosunku do roku 2012.
powrt