Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.10.10, 09:57

PAŻP wzięła udział w konferencji „Lotnictwo, a Ochrona Klimatu Globalnego”

zdj

6 października 2008 roku odbyła się konferencja pt. „Lotnictwo, a Ochrona Klimatu Globalnego”. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej była współorganizatorem konferencji, której głównym celem była dyskusja na temat ochrony środowiska naturalnego przez przedstawicieli przemysłu lotniczego.


Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Pan Krzysztof Banaszek wziął udział w panelu pt.: „Jak instytucje unijne oraz kraje członkowskie przeciwdziałają negatywnym wpływom zmian klimatu?”. Zarówno w przedstawionej prezentacji pt.: „Zarządzanie ruchem lotniczym, a ochrona klimatu globalnego”, jak i późniejszej dyskusji, Prezes PAŻP zwracał uwagę na działania podejmowane przez Agencję mające na celu redukcję wydzielania CO2 przez samoloty. Prezes PAŻP podkreślił, iż w obliczu stale wzrastającego ruchu lotniczego nad Polską, konieczne jest zaangażowanie i wspólne działanie wszystkich podmiotów, zarówno lokalnych, jak i globalnych. Działania PAŻP, które mają wpływ na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych to:

- „prostowanie” dróg lotniczych – optymalizacja torów lotów w FIR Warszawa,
- CDA (Continuous Descent Approach) – tworzenie nowych profili podejścia do lądowania,
- a także inne inicjatywy prowadzone w PAŻP, takie jak: CDM (Collaborative Decision Making); ASM-GCS; P-RNAV; budowa nowych urządzeń radionawigacyjnych, radiolokacyjnych oraz radiokomunikacyjnych; System Zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004.
powrót