Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.05.14, 14:34

Network Operations Report kwiecień 2012: Spadek ruchu lotniczego o 2,6 procent

zdj

Trwa zapoczątkowana jeszcze w listopadzie ubiegłego roku spadkowa tendencja w ruchu lotniczym. Kwiecień przyniósł spadek ruchu lotniczego o 2,6 procenta względem kwietnia 2011 roku.

Średnie opóźnienie przypadające na lot wzrosło o 10,5% w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Stało się tak m.in. z powodu kilku akcji protestacyjnych oraz ćwiczeń wojskowych.. Najbardziej uciążliwa, jeśli chodzi o liczbę odwołanych lotów i opóźnień była francuska akcja protestacyjna.
W konsekwencji powyższego miesięczny wskaźnik średniego opóźnienia wzrosł z 0,3 min / na lot w marcu do 1 minuty w kwietniu.
- http://www.eurocontrol.int/documents/network-operations-report-april-2012

Również w polskiej przestrzeni powietrznej PAŻP odnotowuje spadki ruchu, o czym informowaliśmy w trakcie konferencji „Kryzys a perspektywy rozwoju transportu lotniczego w Polsce” organizowanej przez ULC w dniu 26 kwietnia 2012 r.:
http://www.pansa.pl/-konferencja
Informacja o ruchu lotniczym i opóźnieniach w Polsce na tle Europy-materiał PDF
powrót