Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Dział Planowania Strategicznego ASM

REZERWACJA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ, SONDOWANIA ATMOSFERY, INNE

Zapoznaj się z zasadami i pobierz formularz zgłoszeniowy. Wypełnione formularze prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: asm1@pansa.pl.

SONDOWANIE ATMOSFERY

Sondowanie atmosfery należy zgłaszać na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem realizacji przesyłając odpowiedni formularz na adres: asm1@pansa.pl. Informacja o wypuszczeniu balonu wolnego jest przekazywana do wiadomości załóg lotniczych i personelu ATM za pomocą ostrzeżenia zawartego w NOTAM. Szczegółowe przepisy dotyczące lotów balonów wolnych ujęte są w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. (tzw. SERA).

REZERWACJA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ NA POTRZEBY POKAZÓW, ĆWICZEŃ LOTNICZYCH I INNYCH

Przedsięwzięcia wymagające rezerwacji przestrzeni powietrznej powinny być zgłaszane poprzez wysłanie odpowiedniego formularza na:

  • 90 dni roboczych przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia w przypadku konieczności publikacji suplementu (wszystkie wymienione przedsięwzięcia z zastrzeżeniem punktu poniżej);
  • 10 dni roboczych przed planowanym terminem pokazu w przypadku publikacji za pomocą NOTAM (dotyczy tylko pokazów lotniczych z udziałem do 50 samolotów lub śmigłowców).

Terminy powyższe wynikają z Rozporządzenia Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 16 maja 2013 w sprawie lotów próbnych i akrobacyjnych oraz pokazów lotniczych.