Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Kontakt

ADRES POCZTOWY:

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej
ul. Wieソowa 8
02-147 WarszawaInformacje oglne o firmie:

e-mail: info@pansa.pl
Tel.: (+ 48 22) 574 57 06
Paweウ 」ukaszewicz
Rzecznik prasowy

Kontakt wyウアcznie dla przedstawicieli mediw
e-mail: pawel.lukaszewicz@pansa.pl
Tel. kom.: (+ 48) 609 130 543

Paweウ 」ukaszewiczTELEFONY / FAKSY:


Janusz Janiszewski
p.o. Prezesa Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej

Tel.: (+ 48 22) 574 50 01
Faks: (+ 48 22) 574 50 09

Janusz Janiszewski

Ewa Suchora-Natkaniec
Zast麪ca Prezesa ds. Finansowo-Administracyjnych

Tel.: (+ 48 22) 574 64 01
Faks: (+ 48 22) 574 64 09

Ewa Suchora-Natkaniec


Biuro Prezesa

Tel.: (+ 48 22) 574 69 01
Faks: (+ 48 22) 574 69 09


Biuro Strategii i Wspウpracy Mi鹽zynarodowej

Tel.: (+ 48 22) 574 57 01
Faks: (+ 48 22) 574 57 09


Biuro Bezpieczestwa

Tel.: (+ 48 22) 574 66 01
Faks: (+ 48 22) 574 66 09


Oカrodek Szkolenia Personelu ATS

Tel.: (+ 48 22) 574 59 01
Faks: (+ 48 22) 574 56 39


Biuro Projektw

Tel.: (+ 48 22) 574 63 01
Faks: (+ 48 22) 574 63 09


Biuro Operacyjne

Tel.: (+ 48 22) 574 55 01
Faks: (+ 48 22) 574 55 09


Biuro Operacyjne ds. Sウuソb Ruchu Lotniczego

Tel.: (+ 48 22) 574 58 01
Faks: (+ 48 22) 574 58 09


Biuro Operacyjne ds. Przygotowania Operacyjnego

Tel.: (+ 48 22) 574 56 01
Faks: (+ 48 22) 574 56 09


Biuro Informatyki i Techniki  

Tel.: (+ 48 22) 574 53 01
Faks: (+ 48 22) 574 53 09


Biuro Administracyjne

Tel.: (+ 48 22) 574 67 01
Faks: (+ 48 22) 574 63 09


Biuro Finansw i Ksi麋owoカci

Tel.: (+ 48 22) 574 62 01
Faks: (+ 48 22) 574 62 09


Dziaウ Handlowy

Tel.: (+ 48 22) 574 63 70
Faks: (+ 48 22) 574 63 79


Dziaウ Rozwoju Biznesu

Tel.: (+ 48 22) 574 63 48
Faks: (+ 48 22) 574 57 09


Dyrektor Biura Bezpieczestwa - Peウnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Tel.: (+ 48 22) 574 60 01
Faks: (+ 48 22) 574 60 09


Dziaウ BHP i Ochrony Przeciwpoソarowej

Tel.: (+ 48 22) 574 50 42
Faks: (+ 48 22) 574 50 49


Dziaウ Kontroli Wewn黎rznej

Tel.: (+ 48 22) 574 50 24
Faks: (+ 48 22) 574 50 79 

SPRZEDAッ NAWIGACYJNA:

W celu uzyskania informacji w sprawie przedpウat, reklamacji i faktur, oraz wszystkie zapytania i sugestie zwiアzane z naliczaniem i pobieraniem opウat nawigacyjnych naleソy kierowa bezpoカrednio do:

Zast麪cy Dyrektora Biura Finansw i Ksi麋owoカci ds. Operacji Finansowych
Tel.: (+48 22) 574 62 30

Dziaウu Walidacji Danych, Rozlicze Sprzedaソy i Windykacji
Tel.: (+48 22) 574 62 28
e-mail: aerosales@pansa.pl


SPRZEDAッ POZANAWIGACYJNA:

Wszelkie informacje odnoカnie produktw i usウug pozanawigacyjnych dost麪ne sア pod adresem (wac2019pansa.pl) lub prosz kierowa si bezpoカrednio do Dziaウu Rozwoju Biznesu.

e-mail: business@pansa.pl
Tel.: (+48 22) 574 63 48
Tel.: (+48 22) 574 50 68


 

SPRZEDAッ PUBLIKACJI AIS:

Wszelkie informacje odnoカnie publikacji AIS dost麪ne sア pod adresem lub prosz kierowa si bezpoカrednio do Zespoウu Publikacji:

e-mail: ais.poland@pansa.pl
Tel.: (+48 22) 574 56 21
Tel.: (+48 22) 574 56 29


 

OヲRODEK PLANOWANIA STRATEGICZNEGO ASM:
(m.in.: drony, balony, fajerwerki, lampiony)

Tel.: (+ 48 22) 574 57 21, 23, 24, 25
Faks: (+ 48 22) 574 57 69, 574 57 13
e-mail: asm1@pansa.pl

UWAGA!!!
Formularze mogア by wysyウane za poカrednictwem:
faksu (+ 48 22) 574 57 69, (+ 48 22) 574 57 13,
e-mail: asm1@pansa.pl,
e-mail: drony@pansa.pl,
poczty na adres:
Polska Agencja ッeglugi Powietrznej
Oカrodek Planowania Strategicznego ASM
ul. Wieソowa 8
02-147 Warszawa 

Cywilno Wojskowy Oカrodek Koordynacji Poszukiwania
i Ratownictwa Lotniczego ARCC

Adres: Polska Agencja ッeglugi Powietrznej (PAッP), 02-147 Warszawa, ul. Wieソowa 8
Telefony: +48 22 574 51 90
+48 22 574 51 91
+48 885 745 190
faks: +48 22 574 51 99
email: arcc@pansa.pl
AFTN: EPWWYCYX