Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2016.04.26, 11:41

Spotkanie PAッP i UkSATSE w siedzibie Agencji – 25 kwietnia 2016 r.

zdj

Omwienie dotychczasowej wspウpracy oraz moソliwoカci jej rozszerzenia na jak najwi鹹ej obszarw dziaウalnoカci UkSATSE i Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej wraz z FAB Baウtyk to gウwne tematy dwudniowego spotkania kierownictw polskiego i ukraiskiego providera w Warszawie.

W roboczym spotkaniu stronie ukraiskiej przewodniczy dyrektor Ukrainian State Air Traffic Services Enterprise (UkSATSE) Dmytro Babeichuk, zaカ stronie polskiej prezes Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska. W spotkaniu wzi麝i udziaウ takソe przedstawiciele polskiego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Urz鹽u Lotnictwa Cywilnego.

Szefowie polskiej i ukraiskiej agencji podsumowali dotychczasowア wspウprac, ktra moソe by rozszerzona na poziomie roboczym. Wartoカciア dodanア wynikajアcア z poszerzenia kontaktw pomi鹽zy PAッP a UkSATSE b鹽zie lepsza wymiana informacji w bieソアcej wspウpracy operacyjnej polskich i ukraiskich kontrolerw ruchu lotniczego. Strona polska zainteresowana jest zbliソeniem technologicznym obu agencji tak, aby w przyszウoカci poziom i szybkoカ wymienianych informacji podnosiウ zasoby usウugowe PAッP i UkSATSE.

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej jest przygotowana do realizacji konkretnych projektw z jej ukraiskim odpowiednikiem, takich jak tworzenie i koordynacja nowych drg lotniczych nad Ukrainア. Na spotkaniu PAッP zaprezentowaウa dziaウanie systemu informacji dla kontrolerw ruchu lotniczego PANDORA, a takソe moソliwoカci szkolenia sウuソb ruchu lotniczego w naleソアcym do PAッP oカrodku szkolenia personelu.


Obu instytucjom zaleソy rwnieソ na pogウ鹵ionej wspウpracy w obszarze kontaktw mi鹽zynarodowych. Szczeglne poウoソenie Polski, jako kraju graniczアcego z pastwami nieb鹽アcymi w UE, stwarza moソliwoカ kooperacji w ramach grupy pastw, ktre majア istotny wpウyw i bezpoカrednio ksztaウtujア natソenie oraz przepウyw ruchu lotniczego pochodzアcego ze wschodu kontynentu, dlatego istotnym punktem rozmw byウo przedstawienie przez PAッP szczegウowej informacji o planach i strategii dziaウania PAッP wraz z FAB Baltic w perspektywie najbliソszych lat. Specjalnア czカciア spotkania byウo omwienie przez przedstawicieli Urz鹽u Lotnictwa Cywilnego kwestii zwiアzanych z dziaウaniami i zakresem kontroli ULC nad rynkiem lotniczym w Polsce.
powrt