Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2011.12.07, 09:45

Inwestycje PAŻP w Kraków Airport

zdj

Wieża Kontroli Ruchu Lotniczego TWR - Strategiczna inwestycja
- Nowa wieża kontroli ruchu to ważna nie tylko operacyjnie, ale również wizerunkowo inwestycja o strategicznym znaczeniu dla rozwoju krakowskiego lotniska i regionu – powiedział Krzysztof Banaszek Prezes PAŻP
- Wieża w nowej lokalizacji ułatwi pracę kontrolerom i wpłynie na bezpieczeństwo ruchu naziemnego w naszym porcie. Ta prestiżowa inwestycja doskonale wpisuje się w plan rozwoju krakowskiego lotniska – podkreślił Jan Pamuła, Prezes Kraków Airport

Właśnie rozstrzygnięty został przetarg na projekt nowej krakowskiej wieży kontroli ruchu lotniczego. Budowa nowej wieży kontroli ruchu lotniczego ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pracy służb kontroli ruchu lotniczego. W przetargu, którego wynik nie został zakwestionowany przez żadnego z uczestników, najlepszą ofertę złożyła firma PROCHEM S.A.
To już drugi projekt, który na zlecenie PAŻP wykona PROCHEM S.A.

Projekt powstanie po dziesięciu miesiącach od dnia podpisania umowy.
Cena projektu to 723 240 złotych.

Obiekt TWR zostanie zbudowany na działce o powierzchni 8800 m2.
Poziom operacyjny wieży zaprojektowano na wysokości 26,2 m n.p.t., a sama wieża będzie miała wysokość 32,5 m n.p.t.

Podstawowe parametry budynku:
• powierzchnia użytkowa wieży: 1 651,5 m2 ;
• powierzchnia użytkowa całości: 2 485 m2
• kubatura brutto całości: 12 550 m3 ;
• powierzchnia zabudowy: 1 420,5 m2 .

Budowa rozpocznie się wiosną 2013 i zakończy się w czwartym kwartale 2014 roku.
- Proszę zauważyć, że termin tej inwestycji nieprzypadkowo jest skorelowany z drugą nie mniej ważną inwestycją PAŻP w rozwój Kraków Airport. – powiedział Krzysztof Banaszek Prezes PAŻP


Budowa ośrodka radiolokacyjnego w Krakowie
Nowy radar planuje się posadowić w miejsce aktualnie pracującego 15-letniego radaru. Zaletą związaną z wyborem tej lokalizacji jest wykorzystanie istniejącego budynku technicznego oraz aktualnej lokalizacji wieży. W ramach projektu planuje się zakupić radar wyposażony w Mode S, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa prowadzonego ruchu lotniczego poprzez między innymi zmniejszenie poziomu zakłóceń, rozwiązanie problemu braku kodów modułu 3A, poprawę integralności danych radarowych, ograniczenie błędnej korelacji planów lotu z obiektem radarowym.

Mode S pozwoli na rozszerzenie zakresu informacji o statku powietrznym m.in. o dodatkowe dane identyfikacyjne (znak wywoławczy lub rejestracyjny), uzyskanie dokładności wskazania wysokości rzędu 25 ft oraz inne parametry lotu jak: rzeczywista prędkość statku powietrznego, kierunek magnetyczny, prędkość pionową.

Budowa ośrodka radiolokacyjnego w Krakowie kosztować będzie prawie 25 milionów złotych. W budżecie PAŻP na lata 2012-2016 zaplanowano na zakup sprzętu systemu radiolokacyjnego Kraków: 20 milionów złotych, zaś na projekt i prace budowlane 4,9 mln. Termin realizacji inwestycji: 2014 rok

Radiolatarnia DVOR/DME wraz z infrastrukturą teletechniczną
Wykonawcą dokumentacji i robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELBUD S.A. z Poznania.
W Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego złożone zostały niezbędne dokumenty w celu uzyskania zgody na realizację inwestycji w oparciu o ustawę o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.
• Wartość inwestycji wynosi 2.945.353,zł. netto,
• Termin realizacji: 2012 r.

Modernizacja NDB Bliższa Kraków
- inwestycja polegająca na wykonaniu nowego zasilania energetycznego i połączenia teletechnicznego oraz modernizacji zagospodarowania i wyposażenia obiektu NDB po uzyskaniu prawa do terenu należącego dotychczas do Agencji Mienia Wojskowego.
Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych została podpisana 24.10.2011r.
• Wykonawcą jest firma Bracia Strzelczyk,
• Wartość inwestycji wynosi 746.397,60 zł. netto,
• Termin realizacji: 2012 r.

Komunikat prasowy
Wizualizacja
powrót