Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Kwestionariusze

Majアc na celu popraw przejrzystoカci oraz dost麪noカci do polskiej przestrzeni powietrznej, jak rwnieソ chcアc sprosta oczekiwaniom wszystkich uソytkownikw przestrzeni, Polska Agencja ッeglugi Powietrznej zwraca si do カrodowiska lotniczego o wypeウnienie zaウアczonego kwestionariusza dotyczアcego istniejアcych struktur przestrzeni powietrznej oraz procedur sウuソb zarzアdzania przestrzeniア powietrznア.

W zwiアzku z powyソszym prosz o przesyウanie wypeウnionych formularzy w wersji cyfrowej na adres asm1@pansa.pl bアdシ w wersji papierowej na numer Oカrodka Planowania Strategicznego PAッP numer fax. +48 22 574-57-29.

Powyソszy formularz stanowi b鹽zie czeカ - szeroko rozumianych - konsultacji PAッP z uソytkownikami przestrzeni powietrznej. Dzi麑uj za poカwi鹹ony czas oraz wkウad w przyszウy ksztaウt polskiej przestrzeni powietrznej.
Z lotniczymi pozdrowieniami

Nr Nazwa dokumentu Pliki
1. KWESTIONARIUSZ DOTYCZ。CY ELEMENTモW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO
2. KWESTIONARIUSZ DOTYCZ。CY PRIORYTETモW ZWI。ZANYCH Z TYMCZASOWYM PRZYDZIELANIEM PRZESTRZENI POWIETRZNEJ