Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

SESAR 2020 PJ08 ADVANCED AIRSPACE MANAGEMENT

W ramach SESAR 2020 Solution PJ.08-01 - Management of Dynamic Airspace configurations, PAŻP realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Rozwój i walidacja prototypu systemu CAT2.0 jako narzędzia DAC (Dynamic Airspace Configuration), którego celem jest sprawdzenie możliwości stworzenia narzędzia wspierającego proces DAC w przyszłych systemach ASM/ATFCM/ATC [dynamiczne zarządzanie sektorami ACC w oparciu o aktywne strefy nowego typu, tzw. Dynamic Mobile Areas (DMA)]. W ramach projektu planowany jest rozwój platformy systemu CAT2.0 w celu dostosowania tego systemu do wymagań SESAR w zakresie jego integracji z funkcjami ATFCM. Obecnie wykorzystywana operacyjnie wersja systemu CAT nie posiada tych funkcjonalności wspierających procesy DAC. Rozwiązanie ma służyć służbom FMP (proces ATFCM) oraz AMC (proces ASM) w zakresie realizacji procesu DAC.

W ramach SESAR 2020 Solution PJ.08-02 - Dynamic Airspace Configuration supporting moving areas, PAŻP realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Studium możliwości zastosowania danych Meteo w ramach funkcjonalności DAC (koncepcja "Moving Hazards Zones"), którego celem jest którego celem jest dokonanie oceny możliwości zastosowania danych Meteo w ramach funkcjonalności DAC. W ramach projektu planowana jest analiza i ocena możliwości wczesnego badania danych meteorologicznych i ich wykorzystania do dynamicznego definiowania stref zagrożeń związanych z występowaniem zjawisk atmosferycznych, jako elementu definiowania koncepcji "Moving Hazards Zones". Sama koncepcja jak i przyszłe rozwiązania techniczne wspierające jej realizację będą służyć służbom FMP (proces ATFCM) oraz AMC (proces ASM). Obecne wykorzystywane systemy FMP/ASM nie posiadają takich funkcjonalności. Prace prowadzone w projekcie prowadzone są równolegle do walidacji poprawności definicji procesu DAC realizowanych w ramach Rozwiązania PJ.08-01.

Projekt otrzymał finansowanie z europejskiego programu badawczo-innowacyjnego "Horyzont 2020" w ramach umowy grantowej nr 731796.


Logotypy