Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2007.12.13, 10:18

Nowe stawki opłat terminalowych

zdj

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zatwierdził nowe stawki jednostkowe opłat terminalowych* pobieranych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Opłaty te będą obowiązywać od 1 stycznia 2008 r.

Nowe stawki jednostkowe opłat terminalowych zostały ustalone dla dwóch stref pobierania opłat: pierwsza strefa obejmuje Port lotniczy im. F. Chopina w Warszawie, a druga pozostałe lotniska w Polsce, na których Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia służby kontroli ruchu lotniczego.

Wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. stawki opłat przedstawiają się następująco:

Strefa pobierania
opłat terminalowych

Port Lotniczy WARSZAWA/im. F. Chopina (EPWA)....
Port Lotniczy GDAńSK/im. L Wałęsy (EPGD)............
Port Lotniczy KRAKÓW/Balice (EPKK)......................
Port Lotniczy BYDGOSZCZ/Szwederowo (EPBY).......
Port Lotniczy KATOWICE/Pyrzowice (EPKT).............
Port Lotniczy ŁÓDŹ/Lublinek (EPLL)........................
Port Lotniczy POZNAń/Ławica (EPPO).....................
Port Lotniczy RZESZÓW/Jasionka (EPRZ)................
Port Lotniczy SZCZECIN/Goleniów (EPSC)..............
Port Lotniczy WROCŁAW/Strachowice (EPWR)..........
Port Lotniczy ZIELONA GÓRA/Babimost (EPZG)........
Stawka jednostkowa
opłaty terminalowej

547,97 PLN
985,34 PLN
985,34 PLN
985,34 PLN
985,34 PLN
985,34 PLN
985,34 PLN
985,34 PLN
985,34 PLN
985,34 PLN
985,34 PLN


Konieczność zmiany - z dniem 1 stycznia 2008 r. - stawek opłat terminalowych wynika z przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej.

Nowe stawki opłat zostały ustalone zgodnie z regulacjami tego rozporządzenia, w oparciu o ponoszone przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej koszty związane z zapewnianiem terminalowych służb żeglugi powietrznej (świadczenia usług nawigacyjnych na rzecz użytkowników lotnisk związanych zapewnianiem kontroli zbliżania i kontroli lotniska). Zgodnie z treścią wspomnianego rozporządzenia, zatwierdzone stawki obwiązywać będą przez okres roku kalendarzowego, do dnia 31 grudnia 2008 r.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

* Opłaty terminalowe są jednym z dwóch rodzajów opłat nawigacyjnych pobieranych od użytkowników przestrzeni powietrznej (przewoźników i innych użytkowników statków powietrznych) za zapewnianie służb żeglugi powietrznej. Opłaty terminalowe zapewniają Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zwrot kosztów związanych z zapewnieniem służb kontroli lotniska, lotniskowych służb informacji powietrznej oraz służb ruchu lotniczego obsługujących przyloty i odloty statków powietrznych na lotnisku oraz w przydzielonej mu przestrzeni powietrznej.
powrót