Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2018.07.10, 15:59

Janusz Janiszewski powołany na stanowisko p.o. Prezesa PAŻP

zdj

Z dniem 9 lipca 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki, na wniosek Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, powołał Pana Janusza Janiszewskiego na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Dziś w siedzibie PAŻP Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Mikołaj Wild wręczył Panu Januszowi Janiszewskiemu nominację i pogratulował nowej funkcji.Jak państwo wiecie, były Prezes Agencji Pan Janusz Niedziela podał się do dymisji. Została ona przyjęta w piątek przez Prezesa Rady Ministrów, który, na wniosek Ministra Infrastruktury, powierzył wykonywanie obowiązków Prezesa Panu Januszowi Janiszewskiemu. Współpracujemy z Panem Januszem Janiszewskim w ramach Zespołu Doradczego ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ze swej strony mogę tylko wyrazić radość, że ta kandydatura spotkała się z aprobatą zarówno Ministra Infrastruktury jak i Prezesa Rady Ministrów. (...) PAŻP jest instytucją, która ma olbrzymie znaczenie dla lotnictwa w Polsce nie tylko z punktu widzenia naszych planów związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym, ale także jeśli chodzi o rozwój sektora bezzałogowych statków powietrznych – powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Mikołaj Wild.Obejmujący obowiązki Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski powiedział: Podstawową misją i głównym celem Agencji jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. To jest nasz priorytet. Nasze inwestycje oraz działania będą ukierunkowane na realizację tego celu. Polska i cały transport lotniczy odnotowuje największy wzrost ruchu lotniczego. Jesteśmy krajem rozwijającym się w szybkim tempie, dlatego strategia Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz całego rynku transportu lotniczego musi być dostosowana do potrzeb najbliższych 15 – 20 lat. Naszym celem strategicznym będzie ugruntowanie silnej pozycji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na arenie międzynarodowej, w tym w szczególności w ramach Jednolitego Europejskiego Nieba. Jesteśmy szóstym krajem Unii Europejskiej i naszą ambicją jest to, aby Polska i PAŻP stały się jednym z głównych liderów rynku zarządzania ruchem lotniczym - podsumował Janiszewski.Kierujący PAŻP podkreślił, że do głównych priorytetów Agencji należeć będzie zapewnienie odpowiednich służb i infrastruktury w Centralnym Porcie Komunikacyjnym, a także budowa nowoczesnych systemów zarządzania ruchem lotniczym, w tym bezzałogowych statków powietrznych.

***

Janusz Janiszewski jest absolwentem Akademii Sztuki Wojennej (dawniej AON) na kierunku: Zarządzanie ruchem lotniczym, ukończył również studia ekonomiczne we Wrocławiu.

Od 18 lat jest kontrolerem ruchu lotniczego i posiada unikalną, ekspercką wiedzę i doświadczenie z obszaru planowania, rozwoju i zarządzania ruchem lotniczym. W trakcie swojej kariery zawodowej pełnił odpowiedzialne funkcje menadżerskie i zarządcze w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Ponadto jest stałym członkiem Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, odpowiedzialnym za kwestie związane z rozwijaniem infrastruktury w związku z planowaną rozbudową sieci lotnisk w Polsce.

Od 2015 roku pełnił funkcję Dyrektora Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej PAŻP zarządzającego strategicznymi obszarami definiującymi funkcjonowanie i planowanie rozwoju Agencji. Jest także czynnie zaangażowany w rozwój Agencji na arenie międzynarodowej, pełniąc liczne funkcje w gremiach międzynarodowej współpracy środowiska zarządców ruchu lotniczego na świecie, między innymi jako: Zastępca Przewodniczącego Komitetu Koordynującego GATE ONE, członek grup roboczych Komisji Europejskiej, członek grup roboczych CANSO, członek grup zadaniowych EUROCONTROL, Dyrektor Biura Zarządu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej. W swojej pracy zawodowej inicjował i przeprowadzał liczne projekty innowacyjne, operacyjne i biznesowe dotyczące racjonalizacji i optymalizacji funkcjonowania PAŻP.

W latach 2015-2017 Janusz Janiszewski był odpowiedzialny za skuteczne przeprowadzenie procesu rewizji Planu Skuteczności Działania Służb Żeglugi Powietrznej na lata 2015-2019. Przygotowane i przedstawione na forum Unii Europejskiej rozwiązania zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską i wprowadzone w życie w 2017 roku. Zakończony sukcesem proces rewizji Planu Skuteczności Działania Służb Żeglugi Powietrznej zapewnił finansowanie kluczowych zadań inwestycyjnych gwarantujących bezpieczeństwo i płynność ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.
powrót