Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2009.11.18, 13:39

CANSO – wrześniowe statystki globalnego ruchu lotniczego

zdj

CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation) przedłożyło wrześniowe procentowe wyniki ruchu lotniczego IFR* z 43 instytucji zapewniających żeglugę powietrzną.

Miesiąc wrzesień dla wielu dostawców usług lotniczych okazał się miesiącem gorszym, zestawiając go z rokiem poprzednim. Tylko garstka dostawców ruchu lotniczego odnotowała przyrosty dodatnie. W ogólnej klasyfikacji 43 dostawców usług żeglugi powietrznej, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zajęła 21 miejsce pod względem największego spadku ruchu w stosunku do roku ubiegłego z wynikiem 6,7% (podczas gdy w miesiącu sierpniu spadek ten wynosił ponad 9%). Największy przyrost ujemny odnotował dostawca usług żeglugi powietrznej z Azerbejdżanu - 25%, największy zaś przyrost dodatni odnotował gruziński dostawca Sakaeronavigatsia z wynikiem 22%.

Uśrednione statystki ruchu lotniczego pochodzące z 43 światowych i europejskich instytucji zapewniających żeglugę powietrzną wykazały w miesiącu wrześniu spadek względem ubiegłego roku o wartość 7,6%. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z wynikiem 6,7% wypada relatywnie dobrze mieszcząc się poniżej średniej światowej.

*IFR (Instrumental Flight Rules) – loty IFR oznaczają loty wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów wg wskazań przyrządów, zwane także jako loty bez widoczności. Istnieją również loty VFR (Visual Fligt Rules) i są to loty wykonywane zgodnie z przepisami wykonywania lotów z widocznością.
powrót