Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2019.03.26, 15:03

O PansaUTM na Sesji Plenarnej JARUS w Katowicach

zdj

Polskie rozwiアzania dotyczアce bezzaウogowych statkw powietrznych, a wraz z nimi system do zarzアdzania ruchem BSP PansaUTM, budzア rosnアce zainteresowanie i kolejny juソ raz stajア si tematem prezentacji i dyskusji na wysokim szczeblu. Niezwykle aktywna w tej dziedzinie jest Polska, ktra przyciアga specjalistw i ekspertw z caウego カwiata. Spotykajア si oni w naszym kraju, by wsplnie wypracowywa optymalne rozwiアzania dotyczアce regulacji i zarzアdzania lotami bezzaウogowymi statkami powietrznymi.

Od poniedziaウku trwa w Katowicach pierwsza tegoroczna Sesja Plenarna JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems) - mi鹽zynarodowej grupy zrzeszajアcej regulatorw z zakresu bezzaウogowych statkw powietrznych. To pierwszy raz gdy JARUS spotyka si w Polsce. Rozpocz黎e 25 marca obrady potrwajア do 29 marca, a w drugiej czカci tygodnia podgrupy robocze skupiア si na przygotowaniu technicznych standardw dla nowych przepisw dotyczアcych bezzaウogowych statkw powietrznych.

Spotkanie jest wspウorganizowane jest przez Urzアd Lotnictwa Cywilnego i Grnoカlアskア Zagウ鹵iowskア Metropoli. Udziaウ w nim biorア przedstawiciele Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej i HAWK-E/Droneradar, ktrzy w poniedziaウek zaprezentowali system do zarzアdzania operacjami bezzaウogowych statkw powietrznych PansaUTM.

W Sesji Plenarnej udziaウ biorア mi鹽zy innymi: Przewodniczアcy JARUS Yves Morier, Prezes Urz鹽u Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson oraz Przewodniczアcy Metropolii Kazimierz Karolczak. Spotkanie zainaugurowaウa Peウnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzaウogowych Statkw Powietrznych Maウgorzata Darowska, ktra przedstawiウa prezentacj pt. „Integrating Drones into the Economy – Public Policy in Poland”, omawiajアc szereg inicjatyw w ramach integracji bezzaウogowych statkw powietrznych z rソnymi gaウ黝iami gospodarki.

Nast麪nie Kierownik Projektu PansaUTM w Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej Mateusz Kotliski wystアpiウ z prezentacjア pt. „Towards U-space in Poland. Role of PansaUTM with live demo supporting U1-U3 U-space Services”. Przedstawiウ zgromadzonym przedstawicielom wウadz lotniczych i instytucji zapewniajアcych sウuソby ruchu lotniczego oraz przedstawicielom lotniczych organizacji mi鹽zynarodowych (Eurocontrol, EASA) polskie aktywnoカci w zakresie implementacji koncepcji U-space i koordynacji lotw BSP w Polsce, w tym przepisy oraz doカwiadczenia operacyjne Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej.

Podczas drugiej czカci prezentacji Mateusz Kotliski oraz przedstawiciel partnera technologicznego HAWK-E/Droneradar Paweウ Korzec zademonstrowali dziaウanie systemu PansaUTM. Prezentacja objウa peウny scenariusz lotu poza zasi麋iem wzroku (Beyond Visual Line of Sight – BVLOS), e-rejestracj oraz elektronicznア walidacj w Urz鹽zie Lotnictwa Cywilnego danych operatora, jego uprawnie (licencji, bada), a takソe drona, ktry b鹽zie uソywany do misji. Pokazano caウy proces planowania lotu, akceptacj i wykonanie lotu przez operatora BSP i niewerbalnア komunikacj pomi鹽zy operatorem a kontrolerem ruchu lotniczego. Demonstracja spotkaウa si z zainteresowaniem uczestnikw, ktrzy mogli teソ zapozna si z funkcjonalnoカciami systemu na dedykowanej ekspozycji PansaUTM.

Sesja Plenarna JARUS to kolejne wydarzenie, podczas ktrego Polska Agencja ッeglugi Powietrznej przybliソa koncepcj PansaUTM. System ten zostaウ po raz pierwszy zademonstrowany publicznie w marcu tego roku w Madrycie na targach World ATM Congress. Rozwiアzanie to zostaウo przyj黎e entuzjastycznie, zbierajアc sウowa uznania od krajowych i カwiatowych ekspertw zwiアzanych z branソア bezzaウogowych statkw powietrznych.

powrt