Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.06.02, 10:59

VIII Międzynarodowe Forum Gospodarcze

zdj

W dniu 29 maja p.o Prezesa PAŻP Pan Krzysztof Banaszek uczestniczył w VIII Międzynarodowym Forum Gospodarczym w czasie prezentacji i dyskusji w części zatytułowanej „Regionalne porty lotnicze - formalno-prawne aspekty funkcjonowania i rozwoju oraz oczekiwania użytkowników”, które prowadził prof. zw. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski, Kierownik Katedry Polityki Transportowej Uniwersytetu Gdańskiego.

Największą uwagę poświęcono organizacyjnym oraz biznesowym aspektom prawnym, dotyczącym tworzenia nowych lotnisk planowanych lub powstających w sąsiedztwie już istniejących portów lotniczych.

Prezes PAŻP przedstawił informację o ruchu lotniczym w FIR Warszawa oraz główne kierunki działań PAŻP zmierzające do zapewnienia systemów nawigacji w przestrzeni powietrznej powstających węzłów lotnisk. Ponadto zasygnalizowane zostały zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji w infrastrukturę ruchu lotniczego oraz podstawowe zagadnienia jakie zarządzający lotniskiem powinien uwzględnić przy planowaniu i budowie lotniska oraz przygotowywaniu dokumentacji nowozakładanego lotniska – w odniesieniu do zagadnień ruchu lotniczego i przestrzeni powietrznej.

Szczegóły przedstawionych prezentacji opublikuje organizator na swojej stronie internetowej.

Udział Pana Krzysztofa Banaszka w VIII Międzynarodowym Forum Gospodarczym zakończył się wywiadem dla kanału TVN CNBC Biznes, w którym poruszano tematykę rozwoju ruchu lotniczego oraz powstawania nowych lotnisk w Polsce, aspekty finansowe związane z zapewnianiem służb CNS/ATM w polskiej przestrzeni powietrznej (zgodnie z rozporządzeniem UE 1794/2006) oraz liczba regionalnych lotnisk – która do czasu EURO 2012 powinna podwoić się i osiągnąć poziom ok. 18 (zakładając że lotniska Warszawa, Katowice i Gdańsk już obecnie można uznać za ponadregionalne i w tą stronę będą się dalej rozwijały).

Więcej informacji na stronach internetowych ULC.
powrót