Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2009.01.16, 09:55

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej dla WOヲP!

zdj

XVII Finaウ Wielkiej Orkiestry ヲwiアtecznej Pomocy zakoczony. W tym roku Fundacja zbieraウa pieniアdze na wczesne wykrywanie nowotworw u dzieci. Na koniec dnia Finaウu Fundacja zebraウa ponad 32 miliony zウotych.

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej czynnie zaangaソowaウa si w organizacj XVII Finaウu Orkiestry. W tym roku nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwali, aby latajアcy sztab Fundacji sprawnie, bezpiecznie i punktualnie dotarウ z Warszawy do Szczecina i z powrotem.

Prezes Krzysztof Banaszek, na zaproszenie Jurka Owsiaka, odwiedziウ sztab gウwny Wielkiej Orkiestry ヲwiアtecznej Pomocy. Podczas tej uroczystoカci odebraウ w imieniu Agencji „Orkiestrowy Znak Jakoカci”.

W tym roku Polska Agencja ッeglugi Powietrznej wystawiウa na aukcj udziaウ w kontroli urzアdze nawigacyjnych z powietrza podczas lotu PAPUGI - samolotem pomiarowym L-410 Turbolet.

Podczas Finaウu Prezes PAッP przekazaウ rwnieソ na r鹹e Jurka Owsiaka pasek post麪u lotu „Orkiestrolot” 6004!
powrt