Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2018.11.08, 09:08

Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów zaprasza do rozmowy

zdj

Już 13 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) odbędzie się spotkanie podmiotów branży Bezzałogowych Statków Powietrznych chętnych do wzięcia udziału w Programie Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD).

Celem spotkania jest zidentyfikowanie i jak najlepsze poznanie rynku bezzałogowych statków powietrznych (BSP) pod kątem organizacyjnym oraz technicznym. Zaproszone podmioty będą mieć okazję zaprezentować swój potencjał produkcyjny, naukowy i eksportowy. Analiza aktualnych rozwiązań jest szczególnie ważna w kontekście postępującej specjalizacji i profesjonalizacji w dziedzinie zastosowań systemów bezzałogowych oraz rozwoju zarówno legislacji krajowej, jak i unijnej. Ponadto, pozwoli ocenić skuteczność instrumentów wsparcia w zaspokajaniu potrzeb branży BSP. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie nie tylko plan aktywności CEDD w okresie przygotowawczym, ale i możliwości dostosowania instrumentów wsparcia w kraju i za granicą do wymagań sektora BSP. W dyskusji tej weźmie udział przedstawiciel Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Celem spotkania jest również synchronizacja działań instytucji zaangażowanych w Program CEDD oraz instytucji wspierających branżę BSP. Pozyskane informacje pozwolą utworzyć platformę współpracy instytucji, przemysłu i nauki.

Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów powstał we wrześniu 2018 roku w wyniku porozumienia pomiędzy Urzędem Lotnictwa Cywilnego (ULC), Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz Górnośląsko-Zagłębowskiej Metropolii. Głównym celem inicjatorów CEDD było stworzenie miejsca, w którym firmy, ośrodki badawcze, instytuty naukowe, instytucje państwowe, samorządy, inwestorzy i inne podmioty związane z branżą BSP będą testować automatyczne i autonomiczne platformy bezzałogowe oraz różne scenariusze ich zastosowania przed wprowadzeniem na rynek do użytku komercyjnego. Pierwszymi partnerami inicjatywy są Polski Fundusz Rozwoju, Grupa JSW wraz ze spółką Hawk-e i DroneRadar oraz Instytut Lotnictwa.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://cedd.pl/zaproszenie-spotkanie-branzy-13-11-2018-warszawa/
powrót