Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.09.18, 09:29

„Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie” Poznań, 17-18 września 2012

zdj

W połowie września 2012 r. w Centrum Wykładowo – Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej odbywa się konferencja pn. „Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie”.
Wydarzenie to patronatem objął m.in. Minister Obrony Narodowej, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojewoda Wielkopolski oraz Prezydent Miasta Poznania. Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, Rektor Politechniki Poznańskiej jest koordynatorem tej konferencji.

Tematyka konferencji dotyczy przeglądu światowych tendencji na temat nowoczesnej techniki i technologii związanej z produkcją obiektów latających oraz problematyki współczesnego transportu lotniczego. Konferencja stanowiła forum współpracy świata nauki i innowacji z praktycznym wdrażaniem wyników w przemyśle lotniczym

Pierwszego dnia konferencji, 17 września br., miały miejsce trzy sesje plenarne. Wśród osób prezentujących były takie osobistości jak: gen. bryg. pil. WP Mirosław Hermaszewski, płk w st. spocz. dr pil. Edmund Klich, gen. Bryg. Pil. Tadeusz Mikutel oraz Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Krzysztof Banaszek.

W czasie trwania sesji poruszono takie tematy jak: osiągnięcia technologiczne w kosmonautyce, wykorzystanie teorii systemowych w badaniu zdarzeń lotniczych, systemy wspierające zarządzanie bezpieczeństwem lotów, jak również wielokryterialna ocena wojskowych samolotów transportowych czy znaczenie współczesnych zaawansowanych technik pomiarowych dla rozwoju lotnictwa – AIM2 EU PROJECT.


Prezes PAŻP wygłosił prezentację pt. „Podsumowanie przepustowości lotnisk w czasie EURO 2012 oraz wypracowanie jednolitej metodologii określania przepustowości lotnisk w Polsce”. Krzysztof Banaszek przedstawił aktualne informacje o ruchu lotniczym obsługiwanym w polskiej przestrzeni powietrznej i na polskich lotniskach komunikacyjnych. Przedstawiono też szacowaną przepustowość lotnisk komunikacyjnych wyliczoną w oparciu o ruch lotniczy z roku 2011 oraz zadeklarowaną na czas EURO przepustowość lotnisk, której podwyższenie było możliwe od maja 2012 r. dzięki wykonanym na lotniskach inwestycjom oraz przygotowaniom organizacyjnym i inwestycjom PAŻP. Zaprezentowane wielkości wskazują na możliwości operacyjne polskich lotnisk, które obecnie mogą obsłużyć średnio nawet kilkakrotnie większy ruch lotniczy, pod warunkiem jego koordynacji i optymalnego wykorzystania przepustowości godzinowej przez np. 18 godzin dziennie. W czasie prezentacji określono też obszary możliwej współpracy uczelni z PAŻP np. w zakresie symulacji przestrzeni, analizy funkcjonowania lotnisk oraz wskazano na konieczność zastosowania jednej metodologii określania przepustowości lotnisk komunikacyjnych w Polsce co pozwoli na ich porównywanie a także ułatwi podejmowanie decyzji dotyczących racjonalnego rozwoju i wykorzystania infrastruktury.
Przedstawiona prezentacja jest dostępna w pliku: PDF.

Podczas trwania pierwszego dnia konferencji podpisano także porozumienie o współpracy w obszarze edukacyjnym i naukowo-badawczym mającym na celu podejmowanie wspólnych inicjatyw między PAŻP a Politechniką Poznańską. Z ramienia PAŻP porozumienie podpisał Prezes Krzysztof Banaszek, ze strony Politechniki Poznańskiej Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski.

Pod koniec pierwszego dnia konferencji odbyło się również zwiedzanie laboratoriów oraz wystawa i prezentacja sprzętu lotniczego Politechniki Poznańskiej.

Więcej informacji, jak również harmonogram konferencji dostępny jest na http://www.rtl.put.poznan.pl/


Prezes PAŻP podczas prelekcji


Podpisywanie porozumienia o współpracy. Po prawej Prezes PAŻP Krzysztof Banaszek, z lewej Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski.
powrót