Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2019.03.21, 14:06

Konferencja sウuソby ASAR w PAッP

zdj

W dniu 19.03.2019r. w siedzibie Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej miaウa miejsce kolejna kolejna juソ konferencja zorganizowana przez Cywilno-Wojskowy Oカrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ARCC. W wydarzeniu wziウo udziaウ ponad 60 przedstawicieli sウuソb Zarzアdzania Kryzysowego oraz Dyspozytorni Medycznych z caウej Polski.

Spotkanie miaウo na celu zacieカnienie wspウpracy wojewdzkich struktur kryzysowych z oカrodkiem ARCC w PAッP oraz strukturami sウuソby ASAR (Aeronautical Search and Rescue) w trakcie lotniczych akcji poszukiwawczo ratowniczych. Podkreカlono takソe potrzeb weryfikacji lアdowisk przyszpitalnych znajdujアcych si na terenach poszczeglnych wojewdztw pod kアtem wykorzystania ich przez カmigウowce sウuソby ASAR. Uczestnicy konferencji zwrcili uwag na znaczenie moソliwoカci wykorzystania siウ i カrodkw sウuソby ASAR w trakcie duソych akcji ratowniczych nie zwiアzanych z incydentami lotniczymi. Najlepszym przykウadem takiej operacji byウa koordynowana przez zaウog カwieソo powstaウego oカrodka ARCC akcja pomocy ponad 40 poszkodowanym w wypadku drogowym w rejonie miejscowoカci Tenczyn na Podkarpaciu. Zaウoga カmigウowca Mi 8 z 3. Lotniczego Zespoウu Poszukiwaczo-Ratowniczego z Krakowa udzieliウa pomocy poszkodowanym i innym sウuソbom ratowniczym zabierajアc na pokウad z rejonu wypadku siedmioro poszkodowanych dzieci oraz jednア osob dorosウア i transportujアc ich do szpitala im. Rydygiera w Krakowie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Wojewdzkich Centrw Zarzアdzania Kryzysowego (WCZK), Departamentu Wojskowej Sウuソby Zdrowia MON, Urz鹽u Lotnictwa Cywilnego (ULC), Dyspozytorni Medycznych (DM), Centrw Powiadamiania Ratunkowego (CPR), Morskiej Sウuソby Poszukiwania i Ratownictwa (MSPiR), Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), Komendy Gウwnej Policji (KGP), Komendy Gウwnej Pastwowej Straソy Poソarnej (KG PSP) oraz personel Cywilno – Wojskowego Oカrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC), w tym wojskowych podoカrodkw z Centrum Operacji Powietrznych – Dowdztwa Komponentu Powietrznego (COP-DKP) i Centrum Operacji Morskich – Dowdztwa Komponentu Morskiego (COM-DKM).

Cykliczne spotkania koordynatorw sウuソb ratowniczych pozwalajア na popraw procedur operacyjnych w trakcie akcji. Zarwno organizatorzy konferencji jak i jej uczestnicy wyrazili nadziej, ソe spotkania tego typu b鹽ア kontynuowane w przyszウoカci.
powrt