Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje


2020.02.17, 13:12

PAッP na World ATM Congress 2020 w Madrycie
wac2020.jpg

Juソ 10 marca w Madrycie rozpocznie si kolejna edycja najwi麑szej na カwiecie imprezy branソowej zwiアzanej z zarzアdzaniem ruchem lotniczym – World ATM Congress 2020. W tym roku Polska Agencja ッeglugi Powietrznej po raz drugi weシmie udziaウ w tym wydarzeniu w charakterze wystawcy. Zeszウoroczna prezentacja oferty PAッP spotkaウa si z pozytywnym odbiorem na arenie mi鹽zynarodowej zarwno wカrd ANSP, interesariuszy Agencji jak i Organizatorw tego wydarzenia.2020.02.12, 16:27

PAッP partnerem targw Routes Europe 2021 w 」odzi
lodz,routes.jpg

Targi Routes Europe odb鹽ア si w 」odzi w dniach od 26 do 28 kwietnia 2021 roku i weシmie w nich udziaウ ok. 1300 goカci. Wカrd nich b鹽ア szefowie i przedstawiciele ok. 100 linii lotniczych, ok. 300 lotnisk i wielu organizacji turystycznych. Gospodarzem imprezy jest Port Lotniczy 」dシ, a partnerami, Polska Agencja ッeglugi Powietrznej, Urzアd Lotnictwa Cywilnego.2020.02.07, 13:00

PAッP podpisaウa porozumienie dot. wymiany danych w procesie badania zdarze w lotnictwie cywilnym
pazpsms.jpg

Na terenie Sieci Badawczej 」ukasiewicza w Instytucie Lotnictwa, w dniach 06-07.02, odbywajア si Warsztaty Systemu Zgウaszania Zdarze Lotniczych i spotkanie Grupy Roboczej Safety Management System (SMS). Podczas spotkania podpisane zostaウo porozumienie pomi鹽zy organizacjami lotniczymi dziaウajアcymi w Polsce w zakresie wymiany danych w procesie badania zdarze w lotnictwie cywilnym. Ze strony Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej porozumienie podpisaウ prezes PAッP Janusz Janiszewski.2020.01.27, 07:34


PANSA_logo.jpg

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej ogウasza przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaソ samochodw sウuソbowych wycofanych z eksploatacji

Treカ ogウoszenia
Regulamin

Z treカciア ogウoszenia mogア si Pastwo rwnieソ zapozna na stronie BIP

Wyniki przetargu, po uzyskaniu zatwierdzenia przez Prezesa PAッP, zostanア niezwウocznie podane do wiadomoカci na tablicy ogウosze w budynkach siedziby firmy przy ul. Wieソowej 8, 02-147 Warszawa oraz na stronie internetowej http://bip.pansa.pl/ w dziale Dziaウalnoカ Agencji pod zakウadkア „Zbycie カrodkw trwaウych”.