Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2007.09.13, 09:54

Projekt rozporządzenia w sprawie systemu opłat trasowych

zdj

Do konsultacji społecznych zostało skierowane rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań Eurocontrol w zakresie przepisów systemu opłat trasowych.

Rozporządzenie ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego dokumentów Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Eurocontrol dotyczących systemu opłat trasowych:
> "Warunki stosowania systemu opłat trasowych oraz warunki uiszczania należności",
> "Zasady określania podstawy kosztowej opłat trasowych oraz sposób obliczania stawek jednostkowych".
Wymienione przepisy określają sposób ustalania opłat trasowych oraz sposób kalkulacji ich podstawy kosztowej.
W znacznym zakresie powyższe regulacje zostały implementowane do porządku prawnego Wspólnoty Europejskiej w drodze rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej. Regulacje Eurocontrol w wielu miejscach są jednak bardziej szczegółowe niż przepisy wspólnotowe określone w ww. rozporządzeniu.
Regulacje Eurocontrol dotyczące ustalania opłat trasowych, będących jednym z dwóch rodzajów opłat nawigacyjnych, określają kategorie kosztów, które należy zidentyfikować w trakcie prac nad podstawą kosztową do wyliczenia tych opłat, jak również określają wymogi sprawozdawcze dla prezentacji ww. kosztów. Wprowadzają one również specjalistyczną terminologię w zakresie kategoryzacji kosztów i ich kalkulacji, która ma - w ramach systemu Eurocontrol - zastosowanie do opłat trasowych.
Powyższe przepisy nie wpłyną na sprawozdawczość finansową instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, która - zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej - musi odbywać się w sposób zgodny z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
powrót