Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Kwestionariusze

Mając na celu poprawę przejrzystości oraz dostępności do polskiej przestrzeni powietrznej, jak również chcąc sprostać oczekiwaniom wszystkich użytkowników przestrzeni, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zwraca się do środowiska lotniczego o wypełnienie załączonego kwestionariusza dotyczącego istniejących struktur przestrzeni powietrznej oraz procedur służb zarządzania przestrzenią powietrzną.

W związku z powyższym proszę o przesyłanie wypełnionych formularzy w wersji cyfrowej na adres asm1@pansa.pl bądź w wersji papierowej na numer Ośrodka Planowania Strategicznego PAŻP numer fax. +48 22 574-57-29.

Powyższy formularz stanowić będzie cześć - szeroko rozumianych - konsultacji PAŻP z użytkownikami przestrzeni powietrznej. Dziękuję za poświęcony czas oraz wkład w przyszły kształt polskiej przestrzeni powietrznej.
Z lotniczymi pozdrowieniami

Nr Nazwa dokumentu Pliki
1. KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO
2. KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY PRIORYTETÓW ZWIĄZANYCH Z TYMCZASOWYM PRZYDZIELANIEM PRZESTRZENI POWIETRZNEJ