Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.09.11, 08:30

Posiedzenie Komitetu Strategicznego Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej

zdj

5 i 6 września 2012 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Strategicznego Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Bałtycki FAB).

W pracach Komitetu stronie polskiej przewodniczył sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz. W skład polskiej delegacji wchodzili dyrektor Departamentu Lotnictwa MTBiGM - Krzysztof Kapis, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - Krzysztof Banaszek, wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Maciej Rodak, dyrektor Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Jerzy Lisowski, wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego - Zbigniew Mączka, a także przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ULC.

Stronie litewskiej przewodniczył wiceminister transportu i komunikacji Republiki Litewskiej, Rimvydas Va?takas. Pracę wiceministra wspierali przedstawiciele litewskiego Ministerstwa Transportu i Komunikacji, Administracji Lotnictwa Cywilnego, Oro Navigaciji oraz przedstawiciele litewskich resortów obrony i spraw zagranicznych. W pracach brało również udział Biuro Zarządzania Programem Baltic FAB (PMO).

Na spotkaniu przedstawiono obecny stan prac nad Programem Baltic FAB oraz omówiono dalsze prace związane z podpisaną umową Państwową FAB Bałtyckiego.

Komitet Strategiczny przyjął Raport z działalności Baltic FAB PMO i zaakceptował prowizoryczny budżet na rok 2013. Przyjęte zostały również zagregowane cele skuteczności działania w FAB-ie Bałtyckim. W pierwszym okresie referencyjnym, Państwa tworzące FAB, jeśli nie przyjęły wspólnego planu skuteczności działania z celami na poziomie FAB, są zobowiązane przedstawić Komisji Europejskiej informację o zagregowanych celach skuteczności działania, zapewniając zgodność na poziomie FAB z celami ogólnoeuropejskimi. Przyjęty dokument zostanie przesłany przez Administrację Lotnictwa Cywilnego Polski i Litwy do Komisji Europejskiej.

W związku z podpisaniem umowy Państwowej, możliwe było rozpoczęcie prac ciał zarządzających Baltic FAB przewidzianych w ww. umowie. Komitet Strategiczny podjął decyzję, iż od 6 września 2012, Rada FAB zastąpi Komitet Strategiczny w roli głównego organu nadzorującego i wyznaczającego kierunki strategiczne w Baltic FAB. Przyjęte zostały również Terms of Reference dla Rady FAB i Zarządu FAB.

Ostatnim punktem wrześniowego spotkania Komitetu Strategicznego było podpisanie umowy o współpracy w ramach FAB pomiędzy polskim Urzędem Lotnictwa Cywilnego a litewską Administracją Lotnictwa Cywilnego.
powrót