Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2016.03.21, 12:12

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej ogウasza przetarg otwarty na sprzedaソ samolotu L-410 UVP-E15 Turbolet, SP-TPB.

zdj

W dniu 19.04.2016r. o godz. 10:30, w budynku Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej przy ul. Gaウczyskiego 2a w Raszynie, odb鹽zie si przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaソ samolotu L-410 UVP-E15 Turbolet, SP-TPB. Wszystkie informacje odnoカnie omawianego przetargu zostaウy umieszczone na gウwnej stronie internetowej PAッP: www.pansa.pl oraz http://bip.pansa.pl/ w dziale – Dziaウalnoカ Agencji pod zakウadkア „Zbycie カrodkw trwaウych”.

Sprzedaソ nastアpi pod warunkiem uzyskania przez PAッP zgody Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Kupujアcy ponosi wszystkie koszty opウat i prowizji zwiアzane z wniesieniem wadium i uregulowaniem pウatnoカci wobec PAッP naliczone przez bank kupujアcego, oraz banki i instytucje poカredniczアce w transakcji.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z pシniejszymi zmianami).


Przewodniczアcy Komisji Przetargowej


Ogウoszenie
Dane samolotu L-410 UVP-E-15 Turbolet
Regulamin

Zdj鹹ia:
powrt