Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2009.01.19, 08:42

Pierwsze teoretyczne szkolenie sウuソb AFIS w Centrum Ksztaウcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy ヲrodkowo-Wschodniej

zdj

W pierwszej dekadzie lutego br., w Centrum Ksztaウcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy ヲrodkowo-Wschodniej przy Politechnice ヲlアskiej, we wspウpracy z Polskア Agencjア ッeglugi Powietrznej rozpoczyna si pierwsze teoretyczne szkolenie sウuソb AFIS.

Utworzenie Centrum byウo wsplnア inicjatywア Politechniki ヲlアskiej, Urz鹽u Lotnictwa Cywilnego w Warszawie i Grnoカlアskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach. Przybraウa ona form listu intencyjnego podpisanego, pod patronatem Ministra Transportu, w dniu 15 paシdziernika 2007 - peウne formy organizacyjne CKKLC przybraウo wiosnア zeszウego roku. Podstawowym zadaniem Centrum jest ksztaウcenie kadry dla sektora lotnictwa cywilnego. We wspウpracy z wウaカciwymi wydziaウami macierzystej uczelni Centrum od paシdziernika zeszウego roku proponuje dwa kierunki studiw podyplomowych – pierwszy przeznaczony dla osb zainteresowanych organizacjア i funkcjonowaniem lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej – i drugi: dla profesjonalistw zainteresowanych specyfikア teleinformatyki w transporcie lotniczym. Wカrd ciekawszych projektw Centrum znajduje si utworzenie nowego kierunku studiw „Nawigacja”. Centrum prowadzi teソ b鹽zie tematyczne cykle szkoleniowe dla personelu latajアcego i naziemnego.

Po przeszウo poウowie roku od podpisania listu intencyjnego, do ambitnego i perspektywicznego projektu powoウania Centrum, przyウアczyウa si Polska Agencja ッeglugi Powietrznej. W ramach posiadanych przez siebie certyfikatw, zgodnie z obowiアzujアcymi przepisami oraz programem szkolenia zatwierdzonym przez ULC, Polska Agencja ッeglugi Powietrznej カwiadczy b鹽zie na rzecz podmiotw lotniczych we wspウpracy z Uczelniア usウugi szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie lotniskowej sウuソby informacji powietrznej - AFIS. Zaangaソowanie si PAッP w zagadnienie szkole personelu AFIS wynika przede wszystkim z rosnアcych potrzeb na tego typu sウuソby na maウych dziaウajアcych obecnie lotniskach oraz promowaniem tego typu sウuソb dla nowopowstajアcych lotnisk, na ktrych organizacja sウuソby TWR w poczアtkowym okresie funkcjonowania b鹽zie niepotrzebna oraz bardzo kosztowna.

Doceniajアc znaczenie wspウpracy Politechniki ヲlアskiej z Polskア Agencjア ッeglugi Powietrznej, JM Rektor PS powoウaウ w dniu 3 czerwca 2008 roku, Prezesa PAッP Pana Krzysztofa Banaszka w skウad 6-cio osobowej Rady Programowo-Naukowej Centrum. W Radzie zasiadajア m.in. Pan Zbigniew Mアczka – Wiceprezes Urz鹽u Lotnictwa Cywilnego i Pan Artur Tomasik – Prezes Zarzアdu Grnoカlアskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Wウアczenie si Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej w realizacj tak ambitnego projektu, jak powoウanie Centrum Ksztaウcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy ヲrodkowo-Wschodniej przy Politechnice ヲlアskiej daje Agencji moソliwoカ カledzenia, uczestnictwa i wspウdecydowania o dalszym rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce, a szczeglnie na kreowanie i upowszechnianie najwyソszych standardw i kompetencji personelu w tej branソy. Zakウadany rozwj transportu lotniczego w naszym kraju (pomimo przejカciowych ogranicze spowodowanych kryzysem) powodowaウ b鹽zie rosnアce potrzeby w zakresie nowego wysoko wykwalifikowanego personelu CNS oraz AFIS nie tylko zaspokajajアcego potrzeby PAッP, ale teソ Zarzアdzajアcych Lotniskami i innych podmiotw sprawujアcych funkcje / usウugi w lotnictwie cywilnym.

Podj黎a przez PAッP inicjatywa wspウpracy z CKKLC uzupeウnia dziaウania PAッP podj黎e w 2008 roku wraz z MON prowadzアce do zgodnego z przepisami ICAO ksztaウcenia specjalistw CNS/ATM w ramach MON (np. wspウpraca z WSOSP D鹵lin oraz wspウpraca sウuソb technicznych PAッP z MON SP o czym informowaliカmy na www.pansa.pl).
powrt