Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2013.02.25, 07:29

Doskonaウe wyniki Portu Lotniczego Gdask

zdj

18 lutego 2013 r. odbyウa si konferencja, podczas ktrej Zarzアd Portu Lotniczego Gdask dokonaウ podsumowania roku 2012.

"Miniony rok byウ z pewnoカciア wyjアtkowy. Uzyskaliカmy カwietne wyniki, w ktrych swj udziaウ miaウy mi鹽zy innymi organizacja UEFA EURO 2012 w Gdasku oraz dziaウalnoカci linii OLT. Pozwoliウo to nam podnieカ dynamik wzrostu iloカci obsウugiwanych pasaソerw o niemal 10 punktw procentowych. Pami黎ajmy jednak, ソe rok 2012 zakoczyliカmy wzrostem nie na poziomie niecaウych 10%, a przekraczajアcym 18%. Tak doskonaウy wynik zawdzi鹹zamy kondycji naszego regionu i mobilnoカci jego mieszkacw oraz strategii biznesowej prowadzonej przez nasze lotnisko." - powiedziaウ Tomasz Kloskowski, Prezes Zarzアdu Portu Lotniczego Gdask im. Lecha Waウ黌y.

Wi鹹ej informacji oraz danych statystycznych na stronie http://www.airport.gdansk.pl/airport/news
powrt