Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2013.03.08, 09:45

Piąte spotkanie z cyklu Aviation Breakfast

zdj

W czwartek w siedzibie PAŻP odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Aviation Breakfast, które było poświęcone dyskusji na temat: „Jakie kwestie powinny być wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyszłości LOT-u i Eurolotu?”

Dyskutowano przede wszystkim zagadnienie rodzaju koniecznej w LOT restrukturyzacji z punktu widzenia przyszłego rynku, jaki obsługiwał będzie przewoźnik.
Z docierających informacji medialnych wynika, że będzie to restrukturyzacja naprawcza, natomiast nie wiadomo, jaki okres ma ona obejmować i ile ma trwać. Bez wątpienia przygotowywane dokumenty restrukturyzacji mają zadowolić UE w kontekście otrzymywanej przez LOT pomocy publicznej. Eksperci bardzo dobrze oceniają pomysł sprzedaży promocyjnej biletów, w szczególności z uwagi na wpływ na płynność, ale z punktu widzenia zarządzania przychodami zagadnienie wymaga szerszej analizy.

PAŻP zaprezentowała aktualne dane dotyczące ruchu lotniczego w okresie styczeń – luty 2013 roku na tle lat poprzednich a także prognozy ruchu lotniczego w Europie i w Polsce.
W dyskusji zwrócono uwagę na znaczne zmiany prognoz STATFOR dotyczące Polski Zmniejszenie prognozowanego na 2013 rok, wzrostu ruchu z +3% do +2, 3%, w prognozie z końca 2012 roku, i dalszy spadek prognozowanych wielkości do poziomu +0, 3% w najnowszej prognozie z lutego 2013.
Ponadto PAŻP zwracała uwagę na dużą zmienność liczby operacji i ciężaru samolotów operujących z polskich lotnisk regionalnych. Zagadnienie to wymaga dalszych analiz i współpracy wszystkich podmiotów w celu lepszego prognozowania operacji na poszczególnych lotniskach.

W dyskusji zwracano uwagę na przewidywany spadek liczby operacji w regionalnych portach lotniczych w wyniku działań restrukturyzacyjnych LOT-u. Obecni przedstawiciele władz lotnisk stwierdzili, że dziś barierą dla rentownego funkcjonowania portu lotniczego jest ok. 1 milion pasażerów. Chcąc taka wielkość ruchu osiągnąć, konieczne będzie uzupełnienie liczby operacji na lotniskach regionalnych o operacje innych przewoźników np. w wyniku optymalizacji, liberalizacji zapisów umów dwustronnych.

Dyskutowano również zagadnienie stref opłat za nawigację terminalową (TNC) w kontekście rozwoju hubu na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie. W trakcie corocznych konsultacji stawek opłat IATA podkreśla, że w Polsce możliwy jest do zastosowania mechanizm, jaki zastosowano np. w Szwecji – wydzielając lotnisko Arlanda do oddzielnej strefy opłat.
PAŻP poinformowała, że zagadnienie stref będzie, jak co roku przedmiotem wiosennych konsultacji stawek opłat.
W kontekście poprawy wykorzystania lotnisk regionalnych dyskutowano o roli i możliwościach wykorzystania mechanizmu Public Service Obligations (PSO), a także innych mechanizmów dofinansowania linii lotniczej rozwijającej działalność na danym lotnisku i w danym regionie.

Prezentacja zawierająca informacje przygotowane przez PAŻP .

Kwartalnik 1Q2013 PAŻP dostępny jest pod adresem:
http://www.pansa.pl/pliki/kwartalnik/kwartalnik_2013_01.pdf

Informacje o AvB opublikowane na stronie PRTL: http://www.prtl.pl/

Ponadto polecamy zapoznanie się z następującymi dokumentami:
Strategia STATFOR Seven-Year Forecast of flights (2013-2019):
http://www.eurocontrol.int/
powrót