Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2012.12.31, 09:49

Noworoczne ソyczenia

zdj

Szanowni Pastwo, w imieniu swoim i pracownikw Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej skウadam Pastwu najserdeczniejsze ソyczenia sukcesw w Nowym 2013 Roku, realizacji wyznaczonych na Nowy 2013 Rok celw a takソe udanej szampaskiej zabawy Sylwestrowej.

Jak to wyraziウem w moich ヲwiアtecznych ソyczeniach, jestem przekonany, ソe dla wszystkich osb zaangaソowanych w rozwj polskiego lotnictwa oraz uソytkownikw polskiej przestrzeni powietrznej, rok 2013 b鹽zie kolejnym udanym okresem, w ktrym zrealizowane zostanア plany i marzenia, peウnym sukcesw w ソyciu osobistym i w pracy zawodowej.
W mijajアcym 2012 roku znacznie rozbudowaliカmy infrastruktur lotniczア. Wzrosウa liczba polskich lotnisk komunikacyjnych.
W mojej ocenie, byウo to bardzo dobry rok dla branソy lotniczej i lotniskowej a uzyskane wyniki stanowiア dobrア podstaw do pracy i osiアgania zamierzonych celw w roku 2013.
Na szczeglne podkreカlenie zasウuguje fakt, ソe koczアcy si wウaカnie 2012 rok byウ czasem, w ktrym zapewniliカmy bezpieczny transport milionom pasaソerw i setkom tysi鹹y operacji lotniczych, czasami podejmujアc trudne biznesowo i operacyjnie decyzje.
Utrzymano w polskiej przestrzeni powietrznej bardzo wysoki poziomu bezpieczestwa, co jest szczeglnym osiアgni鹹iem, jeカli weシmie si pod uwag osiアgni黎e wyniki operacyjne.
W 2012 roku liczba operacji lotniczych w ruchu krajowym wzrosウa w porwnaniu do roku poprzedniego o okoウo 18 %.
Liczba dolotw/odlotw obsウuソonych przez PAッP i polskie lotniska wzrosウa o ok. 3,6 %.
W porwnaniu do roku poprzedniego o okoウo 3, 5 procent wzrosウa rwnieソ liczba obsウuソonych przelotw nad Polskア.
Uzyskane wyniki operacyjne pozwalajア na wst麪ne podsumowania prowadzアce do wniosku, ソe rok 2012 zakoczymy カrednim wzrostem liczby obsウuソonych operacji o ok. 4,5 %, przy redukcji opシnienia na jednア operacj do poziomu ok. 30 sekund.

Podsumowujアc rok 2012 i myカlアc o pracy w 2013 roku naleソy pami黎a, ソe w mijajアcym roku zanotowaliカmy rekordowe dobowe liczby obsウuソonych operacji na lotniskach w miastach gospodarzach EURO 2012 a takソe przyrosty liczby operacji nawet o kilkadziesiアt procent w trakcie obsウugi gウwnych meczw.
Te wyniki pokazujア, jakie moソliwoカci operacyjne drzemiア w naszym personelu i naszej infrastrukturze i pozwalajア optymistycznie myカle o realizacji nowych wyzwa zwiアzanych z prognozowanym przyrostem liczby pasaソerw.

Przedstawione wyソej wyniki to wsplna zasウuga pracownikw portw lotniczych, pracownikw obsウugi naziemnej, personelu przewoシnikw, wszystkich osb funkcjonujアcych w branソy lotniczej i wspierajアcych dziaウania PAッP. Za tア wspaniaウア wspウprac serdecznie Wam wszystkim dzi麑uj i mam nadziej na jej kontynuacj w Nowym 2013 Roku.

Wszystkich uソytkownikw polskiej przestrzeni powietrznej oraz pracownikw branソy lotniczej zapewniam, ソe w Nowym 2013 Roku, PAッP b鹽zie kontynuowaウa projekty realizowane wsplnie ze カrodowiskiem lotniczym i uソytkownikami przestrzeni powietrznej w celu dalszej poprawy warunkw operacyjnych, b鹽zie kontynuowaウa projekty sウuソアce rozwojowi caウej lotniczej i lotniskowej branソy.

Szczカliwego Nowego Roku
Krzysztof Banaszek
powrt