Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2009.01.19, 08:42

Pierwsze teoretyczne szkolenie służb AFIS w Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej

zdj

W pierwszej dekadzie lutego br., w Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej przy Politechnice Śląskiej, we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej rozpoczyna się pierwsze teoretyczne szkolenie służb AFIS.

Utworzenie Centrum było wspólną inicjatywą Politechniki Śląskiej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie i Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach. Przybrała ona formę listu intencyjnego podpisanego, pod patronatem Ministra Transportu, w dniu 15 października 2007 - pełne formy organizacyjne CKKLC przybrało wiosną zeszłego roku. Podstawowym zadaniem Centrum jest kształcenie kadry dla sektora lotnictwa cywilnego. We współpracy z właściwymi wydziałami macierzystej uczelni Centrum od października zeszłego roku proponuje dwa kierunki studiów podyplomowych – pierwszy przeznaczony dla osób zainteresowanych organizacją i funkcjonowaniem lotnictwa cywilnego w Unii Europejskiej – i drugi: dla profesjonalistów zainteresowanych specyfiką teleinformatyki w transporcie lotniczym. Wśród ciekawszych projektów Centrum znajduje się utworzenie nowego kierunku studiów „Nawigacja”. Centrum prowadzić też będzie tematyczne cykle szkoleniowe dla personelu latającego i naziemnego.

Po przeszło połowie roku od podpisania listu intencyjnego, do ambitnego i perspektywicznego projektu powołania Centrum, przyłączyła się Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. W ramach posiadanych przez siebie certyfikatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz programem szkolenia zatwierdzonym przez ULC, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej świadczyć będzie na rzecz podmiotów lotniczych we współpracy z Uczelnią usługi szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie lotniskowej służby informacji powietrznej - AFIS. Zaangażowanie się PAŻP w zagadnienie szkoleń personelu AFIS wynika przede wszystkim z rosnących potrzeb na tego typu służby na małych działających obecnie lotniskach oraz promowaniem tego typu służb dla nowopowstających lotnisk, na których organizacja służby TWR w początkowym okresie funkcjonowania będzie niepotrzebna oraz bardzo kosztowna.

Doceniając znaczenie współpracy Politechniki Śląskiej z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, JM Rektor PS powołał w dniu 3 czerwca 2008 roku, Prezesa PAŻP Pana Krzysztofa Banaszka w skład 6-cio osobowej Rady Programowo-Naukowej Centrum. W Radzie zasiadają m.in. Pan Zbigniew Mączka – Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Pan Artur Tomasik – Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Włączenie się Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w realizację tak ambitnego projektu, jak powołanie Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej przy Politechnice Śląskiej daje Agencji możliwość śledzenia, uczestnictwa i współdecydowania o dalszym rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce, a szczególnie na kreowanie i upowszechnianie najwyższych standardów i kompetencji personelu w tej branży. Zakładany rozwój transportu lotniczego w naszym kraju (pomimo przejściowych ograniczeń spowodowanych kryzysem) powodował będzie rosnące potrzeby w zakresie nowego wysoko wykwalifikowanego personelu CNS oraz AFIS nie tylko zaspokajającego potrzeby PAŻP, ale też Zarządzających Lotniskami i innych podmiotów sprawujących funkcje / usługi w lotnictwie cywilnym.

Podjęta przez PAŻP inicjatywa współpracy z CKKLC uzupełnia działania PAŻP podjęte w 2008 roku wraz z MON prowadzące do zgodnego z przepisami ICAO kształcenia specjalistów CNS/ATM w ramach MON (np. współpraca z WSOSP Dęblin oraz współpraca służb technicznych PAŻP z MON SP o czym informowaliśmy na www.pansa.pl).
powrót