Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2019.05.14, 11:22

Eskpert PAッP o dronach i PansaUTM podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

zdj

Pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyウ si panel pt. „Drony – obiecujアca branソa”, poカwi鹹ony rozwojowi technologii BSP, udziaウowi dronw w rソnych dziedzinach gospodarki oraz bieソアcym i wymaganym regulacjom prawnym. W dyskusji udziaウ wzi麝i specjaliカci i dziaウacze zwiアzani z rozwojem lotnictwa bezzaウogowego w Polsce, w tym kierownik dziaウu zarzアdzania operacjami bezzaウogowych statkw powietrznych Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej Maciej Wウodarczyk, peウnomocnik ministra infrastruktury ds. bezzaウogowych statkw powietrznych i programu CEDD Maウgorzata Darowska, prezes Urz鹽u Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson i przewodniczアcy Grnoカlアsko-Zagウ鹵iowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak.

Przedstawiciel PAッP Maciej Wウodarczyk podsumowaウ pierwsze trzy miesiアce funkcjonowania przepisu dotyczアcego wykonywania lotw dronw poza zasi麋iem wzroku operator (BVLOS). Przypomnijmy, ソe regulacje te obowiアzujア od 31.01.2019 i umoソliwiajア wykonywanie lotw BVLOS poza wydzielonymi strefami dronami do 25kg i do wysokoカci 120m AGL.

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej przyjmuje zgウoszenia na tego typu operacje oraz publikuje o nich depesze NOTAM. Inauguracyjny lot miaウ miejsce 13 lutego. Do tej pory dopuszczono 21 podmiotw do wykonywania operacji BVLOS, przy czym w 20 przypadkach byウy to loty szkolne, siedem podmiotw dopuszczono do wykonania lotw specjalistycznych, cztery do lotw automatycznych i dwa do lotw operacyjnych. Co warto podkreカli, jeden podmiot moソe by dopuszczony do wykonywania lotw w kilku kategoriach. Przedstawiciel PAッP podsumowaウ teソ, ソe ogウem publikowano 25 ostrzeソe nawigacyjnych o rejonach lotw BSP BVLOS, a liczba operacji VLOS i BVLOS zgウaszanych do PAッP stale roカnie.

W drugiej czカci panelu Maciej Wウodarczyk opowiedziaウ o trwajアcych pracach nad systemem PansaUTM, ktry „ma by dla BSP tym, czym system ATM jest dla lotnictwa zaウogowego”.

PansaUTM ma umoソliwia ma szereg funkcjonalnoカci: od rejestracji BSP po zウoソenie planu lotu aソ do bieソアcej niewerbalnej koordynacji ze sウuソbami ruchu lotniczego.

„Zainteresowanie systemem PansaUTM podczas World ATM Congress 2019 w Madrycie pozwala nam wierzy, ソe jest to produkt innowacyjny i jesteカmy w czoウwce カwiatowej”, zakoczyウ ekspert PAッP.
powrt