Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2015.10.27, 17:40

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przystąpiła do deklaracji Just Culture

zdj

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, a także działające w niej organizacje, reprezentujące personel operacyjny, Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego oraz Związek Zawodowy FIS (służby informacji powietrznej), przystąpiły dziś do Deklaracji Just Culture – kultury sprawiedliwego traktowania. W imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej deklarację podpisała prezes Agencji Magdalena Jaworska.

Przygotowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Deklaracja nawiązuje do podpisanej przez komisarz ds. Transportu Violetę Bulc oraz reprezentantów środowiska lotniczego 1 października 2015 roku European Corporate Just Culture Declaration.

Deklaracja określa szereg podstawowych zasad, mających na celu zachęcenie personelu zaangażowanego w prace krytyczne dla bezpieczeństwa, do zgłaszania nieprawidłowości i zdarzeń niepożądanych, bez obawy o konsekwencje.

Przedstawiciele środowisk lotniczych są zgodni, że zgłoszenia takie są najcenniejszym źródłem informacji, koniecznych do „uczenia się” przez organizację, jak skuteczniej dbać o bezpieczeństwo. By zapewnić jednak, że będzie jak najwięcej takich zgłoszeń, organizacje lotnicze muszą zadbać o wdrożenie „kultury sprawiedliwego traktowania” – just culture, w której pracownicy są pewni, że będą traktowani fair także wtedy, kiedy zgłoszenie może dotyczyć ich działania.

Jedną z podstawowych metod ciągłej poprawy bezpieczeństwa jest ustawiczne analizowanie działania systemów, błędów i nieprawidłowości, i dostosowywanie systemów pod ich kątem. Dzisiejsza deklaracja potwierdza zaangażowanie i determinację PAŻP i środowisk lotniczych do rozwijania bezpieczeństwa i kultury bezpieczeństwa. Idea Just Culture była obiektem prac w branży lotniczej przez wiele lat. To kontrolerzy ruchu lotniczego, piloci czy personel techniczny sprawiają, że podróże lotnicze to najbezpieczniejsza forma transportu. Dlatego to tak ważne, żeby otrzymywali nieustanne wsparcie i narzędzia konieczne do ciągłego rozwoju standardów bezpieczeństwa.

Dzisiaj, obok Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i organizacji społecznych deklarację podpisały Prokuratura Generalna, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, instytucje związane z lotnictwem: Aeroklub Polski, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, Związek Regionalnych Portów Lotniczych, Rada Przedstawicieli Linii Lotniczych BARIP i inni.

Deklaracja europejska podpisana 1 października 2015 roku oraz podpisany dzisiaj dokument są spójne z istniejącymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych. Deklaracja ma charakter otwarty - zachęca się przedstawicieli całego środowiska lotniczego do jej podpisania i promowania.
powrót