Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Dla deweloperów

Realizując wymogi Ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. nr 232, poz. 1377) o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej udostępnia na stronach www.ais.pansa.pl informacje zawarte w Zbiorze Informacji Lotniczych AIP Polska w zakresie istniejących, wykorzystywanych operacyjnie oraz planowanych do wykorzystania korytarzy powietrznych. Informacja ta obejmuje wyłącznie korytarze powietrzne dla lotnisk kontrolowanych w Polsce, dla których PAŻP zapewnia służby ruchu lotniczego.

Są to lotniska:

 • Bydgoszcz

 • Gdańsk im. Lecha Wałęsy

 • Kraków - Balice

 • Katowice - Pyrzowice

 • Lublin

 • Łódź - Lublinek

 • Warszawa/Modlin

 • Poznań - Ławica

 • Radom - Sadków

 • Rzeszów - Jasionka

 • Szczecin - Goleniów

 • Olsztyn - Mazury

 • Chopina w Warszawie

 • Wrocław - Strachowice

 • Zielona Góra - Babimost

Na stronie www.ais.pansa.pl/aip/index.php w części AD/AD 2 zawarte są dla danego lotniska jak wymieniono powyżej, mapy lotnicze pokazujące obecne korytarze powietrzne wykorzystywane do:

 1. Wykonywania lotów z widocznością w rejonie lotniska kontrolowanego - głównie wykorzystywane przez lotnictwo ogólne (general aviation) - mapa 7-2-1.
 2. Wykonywania instrumentalnych podejść do lądowania - wykorzystywanych przez lotnictwo komunikacyjne - mapy 6-1-x, 6-2-x oraz 6-3-x.
 3. Wykonywania standardowych instrumentalnych odlotów - mapy 4-2-x.

W odniesieniu do planowanych korytarzy powietrznych, dostępna jest informacja z wyprzedzeniem do 28 dni przed ich uruchomieniem. Znajduje się ona w zakładce AIP Amdt zawierającej poprawki do AIP Polska z określoną datą obowiązywania. W każdej poprawce, numery map zawierające dane o planowanych korytarzach są takie same jak wymieniono dla części AD/AD 2 e-AIP Polska.

Zmiany w sieci korytarzy powietrznych wynikają z dynamicznie zmieniającego się środowiska pracy służb kontroli ruchu lotniczego będącego efektem systematycznego wzrostu ruchu lotniczego oraz rozwoju infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej w Polsce.

Brak mapy określonego typu oznacza, że dla danego lotniska dany typ korytarza powietrznego nie został określony.

Mapy są opracowywane w skali, z zaznaczeniem siatki współrzędnych geograficznych WGS-84 - co pozwala na zlokalizowanie inwestycji deweloperskiej i wyznaczenie wymaganego promienia 1km.