Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2009.02.13, 15:03

Maciej Piotrowski - Zast麪cア Prezesa PAッP

zdj

12 lutego 2009 r. Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, na wniosek Prezesa PAッP Krzysztofa Banaszka, powoウaウ Macieja Piotrowskiego na stanowisko Zast麪cy Prezesa PAッP ds. finansowo – administracyjnych.


Nowy Zast麪ca Prezesa PAッP powoウany zostaウ na podstawie art. 6. ust. 9 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829)

Maciej Piotrowski od przeszウo roku peウniウ funkcj dyrektora biura administracyjnego PAッP. Wi麑szoカ swojego ソycia zawodowego nowy zast麪ca prezesa zwiアzaウ z finansami, kierujアc dziaウami bankowoカci inwestycyjnej m.in. Banku Gdaskiego S.A. oraz Bank of America (Polska) S.A.

Absolwent Wydziaウu Podstawowych Problemw Techniki Politechniki Wrocウawskiej, uzyskaウ dyplom i tytuウ Master of Business Administration nadany przez University of Illinois w ramach wsplnego z Uniwersytetem Warszawskim programu studiw podyplomowych Executive MBA.
powrt