Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2019.11.20, 13:03

SESAR Open Day – o innowacjach w Gdańsku

zdj

W dniach 13-14 listopada 2019 roku przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej wspólnie z partnerami spotkali się w Gdańsku w ramach SESAR Open Day. Jest to cykliczne wydarzenie, podczas którego podmioty zaangażowane w projekty badawczo-rozwojowe realizowane w ramach SESAR (filaru technologicznego inicjatywy Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej) prezentują poziom zaawansowania aktualnie prowadzonych prac. W czasie spotkania zatwierdzony został projekt PJ.02-06, mający na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach startowych w mniejszych portach lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności.

Systemy dozorowania to domena dużych lotnisk. A-SMGCS czy radar powierzchni lotniska (SMR) wymagają znacznych nakładów organizacyjnych i finansowych do ich funkcjonowania. Jest to zasadniczy powód dla którego systemy tego typu nie są dostępne w środowisku mniejszych lotnisk.

Jednocześnie, postęp technologiczny sprawia, iż zwiększa się możliwość zastosowania innowacyjnych metod kontroli ruchu lotniczego. Rosnące wykorzystanie systemów typu remote tower, jak i trendy dotyczące wirtualizacji i cyfryzacji, pozwalają na podejście do problemów dostępności systemów w inny sposób, mając na celu obniżenie kosztu wdrożenia – zasadniczej bariery w dostępności nowoczesnych systemów.

Podczas SESAR2020 PJ.02-06 RTS 5 Open Day, PAŻP oraz THALES Land & Air Systems wspólnie z partnerami zaprezentowali efekty prac nad Alternative Ground Surveillance (AGS). Na stworzony dla celów potwierdzenia wykonalności takiego systemu (E-OCVM V2 – feasibility) prototyp składa się standardowy system A-SMGCS oraz zmodyfikowany system remote tower. Kamery zastępują radar powierzchni lotniska, odwzorowanie ruchu lotniczego zaś odbywa się na ekranie radarowym.

Podczas dnia otwartego przedstawiciele środowisk badawczych i innowacyjnych mieli okazję zapoznać się z prototypem i jego elementami oraz wziąć udział w jednym z ćwiczeń. Dzień otwarty zakończył się dyskusją nad konkluzjami z obecnej fazy projektu.

Uczestnicy, reprezentujący również użytkowników przestrzeni, przyjęli z zadowoleniem obecny poziom rozwoju prototypu i podkreślili wagę systemu dla rozwoju lotnictwa i wsparcia służb ATS. Ich zdaniem, system już teraz pokazuje odpowiedni potencjał możliwości wdrożenia.
Jako system dedykowany małym i średnim lotniskom, AGS zapewnia również niski koszt wdrożenia i wielką elastyczność, co ma zasadnicze znaczenie dla jego przyszłego wykorzystania. THALES LAS i PAŻP, wraz z partnerami: Edisoft, WASKO S.A., będą kontynuować rozwój prototypu w Gdańsku, gdzie wspólnie z Portem Lotniczym stworzone zostały warunki do prowadzenia prac rozwojowych.
powrót