Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje


2020.02.26, 08:39

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej ogウasza II przetarg otwarty w formie ofert pisemnych na sprzedaソ samochodw sウuソbowych wycofanych z eksploatacji
PANSA_logo.jpg

Treカ ogウoszenia
Regulamin

Z treカciア ogウoszenia mogア si Pastwo rwnieソ zapozna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PAッP
Wyniki przetargu, po uzyskaniu zatwierdzenia przez Prezesa PAッP, zostanア niezwウocznie podane do wiadomoカci na tablicy ogウosze w budynkach siedziby firmy przy ul. Wieソowej 8, 02-147 Warszawa oraz na stronie internetowej BIP w dziale Dziaウalnoカ Agencji pod zakウadkア „Zbycie カrodkw trwaウych”2020.02.24, 12:49

Testy produkcyjne PansaUTM zakoczone sukcesem!
dron_UTM.jpg

Sukcesem zakoczyウy si trwajアce blisko dwa miesiアce testy produkcyjne systemu PansaUTM Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej, a ich ostatni dzie przypadウ na 20 lutego 2020 roku. Zaangaソowani w proces akredytacji systemu PansaUTM przedstawiciele PAッP pragnア podzi麑owa operatorom bezzaウogowych statkw powietrznych (BSP) za wspウprac i wszystkie zgウoszone uwagi.2020.02.20, 16:44

Polska Agencja ッeglugi Powietrznej ogウasza wyniki przetargu otwartego, ktry odbyウ si w dniu 11.02.2020r w formie ofert pisemnych na sprzedaソ 21 szt. pojazdw sウuソbowych wycofanych z eksploatacji
PANSA_logo.jpg

Niniejszym informujemy, ソe w dniu 13.02.2020r Prezes Polskiej Agencji ッeglugi Powietrznej zatwierdziウ wyniki przetargu na sprzedaソ 21 szt. samochodw wg poniソszego zestawienia: Wyniki2020.02.17, 13:12

PAッP na World ATM Congress 2020 w Madrycie
wac2020.jpg

Juソ 10 marca w Madrycie rozpocznie si kolejna edycja najwi麑szej na カwiecie imprezy branソowej zwiアzanej z zarzアdzaniem ruchem lotniczym – World ATM Congress 2020. W tym roku Polska Agencja ッeglugi Powietrznej po raz drugi weシmie udziaウ w tym wydarzeniu w charakterze wystawcy. Zeszウoroczna prezentacja oferty PAッP spotkaウa si z pozytywnym odbiorem na arenie mi鹽zynarodowej zarwno wカrd ANSP, interesariuszy Agencji jak i Organizatorw tego wydarzenia.