Logo Niepodlegウa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka zdj鹹ie paソp czoウwka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAッP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwj infrastruktury pastwowego organu zarzアdzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2013.03.04, 10:08

Industry Monitor 149: W styczniu spadek ruchu o 4, 4 %, a w lutym o 2,7 %

zdj

W styczniu 2013 roku, europejski ruch lotniczy zmniejszyウ si o 4,4 %. Porwnujアc miesi鹹zne, styczniowe wielkoカci ruchu, jest to najniソszy poziom ruchu lotniczego od pi鹹iu lat.
Wst麪ne lutowe dane Eurocontrol mwiア o spadku ruchu o 2, 7% wzgl鹽em lutego 2012 roku.

Eurocontrol w swojej nowej カrednioterminowej prognozie (na lata 2013-2019) przewiduje, ソe ruch na europejskim niebie w 2019 roku osiアgnie wielkoカ 11, 2 milionw lotw. Jest to wzrost o 17 procent wzgl鹽em 2012 roku.
Utrzymujアce si wysokie ceny ropy naftowej (87€ za baryウk w lutym) oraz sウabe ekonomiczne perspektywy, spowodowaウy zmniejszenie oferty przewoシnikw lotniczych o 1,3% w porwnaniu do 2012 roku.

ACI oszacowaウ ruch pasaソerski na europejskich lotniskach. W 2012 zanotowano wzrost liczby pasaソerw o 1,8 % oraz spadek liczby operacji lotniczych o 2,1%, w porwnaniu do roku 2011.
ACI spodziewa si, ソe rok 2013 b鹽zie w ruchu pasaソerskim rokiem „pウaskiego wzrostu” to jest wzrostu o pウ procenta.

ャrdウo: ャrdウo: http://www.eurocontrol.int/documents/

Raport Industry Monitor 149 - February 2013
powrt