Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Informacje


2016.06.21, 08:26

Spotkanie służb ruchu lotniczego PAŻP z lekarzami orzecznikami medycyny lotniczej
spotkanie_20.06.16.jpg

Od dnia 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011. Wymagania zawierają m.in. regulacje dotyczące lekarzy orzeczników i centrów medycyny lotniczej oraz określają wymagania zdrowotne dla kontrolerów ruchu lotniczego (Załącznik IV – ATCO.MED).

Zmiany, które będą obowiązywały na początku przyszłego roku są niezwykle istotne dla wszystkich pracowników służb ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, dlatego też PAŻP jest współorganizatorem spotkań kontrolerów ruchu lotniczego oraz pracowników służby informacji powietrznej (FIS) z Naczelnym Lekarzem Lotnictwa Cywilnego oraz Konsultantem Krajowym w dziedzinie medycyny lotniczej i lekarzami orzecznikami medycyny lotniczej, którzy w ramach swoich obowiązków wydają orzeczenia o zdolności do pełnienia czynności lotniczych przez pracowników służb ruchu lotniczego.2016.06.18, 17:39

Sezon na burze
foto_krl_20.06.16.jpg

Lato to szczególnie wymagający okres w pracy kontrolerów ruchu lotniczego. To, po pierwsze, szczyt sezonu lotniczego, kiedy ruch samolotów w polskiej przestrzeni powietrznej osiąga największe natężenie. Powód drugi to warunki atmosferyczne, przede wszystkim, często występujące fronty burzowe. Maleje wtedy liczba dróg lotniczych, przez które można bezpiecznie prowadzić samoloty. W celu zachowania jak największego poziomu bezpieczeństwa redukowana jest standardowo przepustowość.2016.06.10, 14:08

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg na sprzedaż samolotu L-410 UVP-E15 Turbolet, SP-TPB (II postępowanie przetargowe)
papuga_20.05.16.jpg

PAŻP informuje, że nastąpiła zmiana terminu składania ofert i ich otwarcia. W dniu 20.06.2016r. o godz. 10:30, w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przy ul. Gałczyńskiego 2a w Raszynie, odbędzie się przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż samolotu L-410 UVP-E15 Turbolet, SP-TPB. Wszystkie informacje odnośnie omawianego przetargu zostały umieszczone na głównej stronie internetowej PAŻP: www.pansa.pl oraz http://bip.pansa.pl/ w dziale – Działalność Agencji pod zakładką „Zbycie środków trwałych".
Sprzedaż nastąpi pod warunkiem uzyskania przez PAŻP zgody Ministra Infrastruktury i Budownictwa2016.06.07, 09:56

W Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej rozpoczął się kolejny kurs kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego.
kurs_2016.jpg

Grupa 25 kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego rozpoczęła właśnie kurs podstawowy, otwierający drogę do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego. Kandydaci przeszli nabór przeprowadzony zgodnie z opracowanym w PAŻP długoletnim planem szkoleń na lata 2015 – 2019. Szkolenia odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie oraz jednostkach terenowych.