Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Informacje


2015.07.10, 10:37

Szkolenia TRM w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
trm.jpg

TRM – trening zarządzania zasobami zespołu (Team Resource Management) jest programem szkoleń „miękkich” dla pracowników związanych bezpośrednio z kontrolą ruchu lotniczego, którego celem jest poprawa poziomu bezpieczeństwa w nadzorowanej przestrzeni powietrznej.
Od początku 2015 r. w ramach tych szkoleń w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przeszkolone zostały 24 osoby, a do końca 2015 roku weźmie w nim udział blisko 50 pracowników Agencji.2015.07.02, 14:56

Potwierdzenie uczestnictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w grupie A6.
a6.jpg

1 lipca 2015 r. p.o. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska podpisała w Brukseli nowe „Memorandum of Cooperation” grupy A6. Tym samym Polska Agencja Żeglugi Powietrznej potwierdziła swoje uczestnictwo w gronie głównych europejskich dostawców żeglugi powietrznej - obok brytyjskiego NATS, niemieckiego DFS, francuskiego DSNA, hiszpańskiego ENAIRE, włoskiego ENAV oraz duńskiego Naviair i szwedzkiego LFV (reprezentujących odpowiednio konsorcja NORACON i COOPANS). Od tej chwili Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest nie tylko zobowiązana do realizowania planów rozwojowych Unii Europejskiej (ATM Master Plan, Common Projects, Deployment Plan), ale ma również prawo i obowiązek aktywnego koordynowania swoich planów, prac rozwojowych i wdrożeniowych w grupie największych dostawców służb żeglugi powietrznej w Europie.  Efektem tego ma być pełen rozwój infrastrukturalno-systemowy PAŻP, pozwalający zarówno na zapewnienie usług w polskiej przestrzeni powietrznej, jak i na udostępnianie tych usług innym odbiorcom.2015.07.02, 12:02

Oferta Konsorcjum SOFIAXL w przetargu dla EUROCONTROL
PANSA_logo.jpg

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wchodzi w skład Konsorcjum SOFIAXL, którego celem jest dostawa systemu CS4-AFUAS, którego odbiorcą będzie EUROCONTROL, a następnie zapewnienie obsługi i eksploatacji tego systemu w celu świadczenia usług dla europejskiego rynku żeglugi powietrznej. Konsorcjum SOFIAXL w ramach projektu dostarczy demonstrator systemu CS4-AFUA (Faza 1 - lata 2016-2017) a następnie, po podpisaniu opcjonalnej umowy, będzie zapewniało usługę dystrybucji i analizy danych AFUA dla użytkowników przyłączonych do scentralizowanego systemu (Faza 2 – 5 lat poczynając od 2018).2015.06.29, 12:57

Wystartował kolejny kurs kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego
nowy_kurs_29.06.15.jpg

Grupa 17 kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego rozpoczęła dziś kurs podstawowy, otwierający drogę do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego.
Kandydaci przeszli nabór przeprowadzony zgodnie z opracowanym w PAŻP długoletnim planem szkoleń na lata 2015 – 2019. Szkolenia odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie oraz jednostkach terenowych. Wprowadzane w tym roku zmiany w systemie szkolenia, takie jak intensyfikacja programu, optymalne wykorzystanie kadry szkoleniowej oraz stworzenie nowoczesnej bazy symulatorowej, przyspieszą czas szkolenia kandydatów do uzyskania licencji KRL do około 20-22 miesięcy.