Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Informacje


2014.12.05, 17:24

PAŻP jako uczestnik Aliansu A6 uczestniczy w przełomowej współpracy na rzecz transformacji europejskiej przestrzeni powietrznej
deployment_alliance_logo.jpg

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jako uczestnik SESAR Deployment Alliance będzie współodpowiedzialna za pierwszy, 6-letni, okres prac poświęconych zapewnieniu przez Europę przewagi konkurencyjnej w ramach SESAR - technologicznym składniku SES. 5 grudnia br. w Brukseli Komisja Europejska zleciła SESAR Deployment Alliance, bezprecedensowemu porozumieniu branżowemu, konsorcjum złożonemu z przedstawicieli linii lotniczych, portów lotniczych oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, zaplanowanie i koordynację gruntownej modernizacji europejskiej przestrzeni powietrznej w ramach instytucji zarządzającej procesem realizacji SESAR - SESAR Deployment Manager. W uroczystości uczestniczył Pan Krzysztof Kapis – Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, który wyraził satysfakcję, że również polska instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej ma swój udział w tej historycznej, przełomowej decyzji.2014.11.25, 12:47

Lubelska konferencja „Zarządzanie przestrzenią powietrzną i lotniskami: użytku publicznego -certyfikowanymi, o ograniczonej certyfikacji i użytku wyłącznego w Polsce”
PANSA_logo.jpg

Oddział Lubelski Stowarzyszenia ITS POLSKA zorganizował  w Lublinie konferencję pt. "Zarządzanie przestrzenią powietrzną i lotniskami: użytku publicznego - certyfikowanymi, o ograniczonej certyfikacji i użytku wyłącznego w Polsce”.  W trakcie  Konferencji  prelekcje wygłosili  przedstawiciele Agencji: Prezes PAŻP Krzysztof Kapis, oraz panowie Rafał Marczewski, Krzysztof Banaszek i Tomasz Woźniak.2014.11.07, 17:53

Rejony Ograniczeń Lotów nad centrum Warszawy
PANSA_logo.jpg

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, na wniosek Komendy Głównej Policji, wprowadza w dniach 8 listopada i 11 listopada 2014 r. Rejony Ograniczeń Lotów nad centrum Warszawy.2014.11.07, 14:02

Konferencja „Bezpieczeństwo ruchu lotniczego” – Kraków, 6 listopada 2014 r.
konf_krakow_1.jpg

Zespół Doradców Gospodarczych TOR zorganizował w Krakowie, konferencję -  „Bezpieczeństwo ruchu lotniczego” . Do udziału w debacie zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Eurocontrol, PAŻP, Portów Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i Firmy Indra Sistemas.  Jednym z głównych tematów poruszanych podczas wystąpień i debaty było miejsce Polski w europejskim systemie zarządzania przestrzenią powietrzną, wyzwania wobec zwiększającego się ruchu lotniczego, a także inwestycje w infrastrukturę i bezpieczeństwo pasażerów.