Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Informacje


2011.12.30, 13:11

PAŻP na kolejnych lotniskach regionalnych w roku 2012
PANSA_logo.jpg

Stawki opłat za nawigację terminalową spadną o jedną czwartą względem 2011 r. Stawki opłat za nawigację trasową w 2012 spadną do 36 euro
W wyniku dokonanych w ostatnich dniach roboczych ustaleń MTBiGM, ULC oraz PAŻP, uwzględniając konieczność dokonania korekty Krajowego Planu Skuteczności Działania*, (który KE odesłała w listopadzie 2011 do poprawy większości Państw UE) w pierwszych tygodniach stycznia 2012 wykonana zostanie korekta KPSD*, która pozwoli między innymi na uwzględnienie Portu Lotniczego Lublin - Świdnik w jednej strefie opłat oraz pełnych kosztów niezbędnych dla zapewnienia służb ATM/CNS na lotnisku Modlin i Lublin poczynając od jesieni roku 2012.

Wszystkie dokumenty planistyczne oraz wnioski PAŻP są w tym zakresie spójne i zakładają włączenie lotnisk Modlin oraz Lublin do jednej strefy pobierania opłat za nawigację terminalową, dla której stawka w 2012 roku docelowo będzie wynosić ok. 789 zł. Stanowi to redukcję o jedną czwartą ceny za nawigację terminalową.2011.12.28, 12:52

Umowa PAŻP z Głównym Geodetą Kraju – krok na drodze udostępnienia sygnału GPS, jako sensora w żegludze powietrznej.
PANSA_logo.jpg

Podpisano umowę PAŻP z Głównym Geodetą Kraju - prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, umożliwiającą PAŻP nieodpłatne wykorzystanie geodezyjnej sieci stacji referencyjnych ASG-EUPOS do monitorowania stanu systemu GPS.2011.12.27, 13:27

Włodzimierza Skalika - prezesa Aeroklubu Polskiego, plany na nowy rok
PANSA_logo.jpg

O planach na przyszły rok, o współpracy m.in. z PAŻP oraz o przyszłości lotnictwa aeroklubowego można przeczytać w rozmowie, którą z Włodzimierzem Skalikiem, prezesem Aeroklubu Polskiego przeprowadziła lotniczapolska.pl http://lotniczapolska.pl2011.12.22, 07:47

Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne
kartka_2011.jpg

Szanowni Państwo,
Po raz czwarty składam Państwu Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne w imieniu pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i własnym.