Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Informacje


2009.12.03, 08:34

70-lecie Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa
PANSA_logo.jpg

28 listopada 2009 r. odbyło się uroczyste Walne Zebranie członków WKSL, pod Honorowym Patronatem Prezydenta miasta stołecznego Warszawy Pani Gronkiewicz-Waltz, związane z Jubileuszem 70 – lecia istnienia i działalności Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.2009.11.30, 12:26

Eurocontrol skonsultowała polskie stawki trasowych opłat nawigacyjnych
Eurocontrol_2010.jpg

W styczniu 2010 roku wyniesie ona 39,93 euro. Poprzednia „stawka zatwierdzenia” ze stycznia 2009 r., wynosiła 41,94 euro.
O wysokości pobieranej przez PAŻP trasowej opłaty nawigacyjnej najlepiej świadczy odniesienie do średniej wartość tej stawki w Europie (55,79 euro).
Rozszerzony Komitet zaakceptował propozycje PAŻP dotyczące stawki jednostkowej trasowej opłaty nawigacyjnej i będzie ją rekomendował wszystkim ministrom do spraw transportu państw zrzeszonych w Eurocontrol. Polska spośród państw członkowskich Unii Europejskiej posiada szóstą najniższą stawkę jednostkową trasowej opłaty nawigacyjnej (tańsze są jedynie Malta, Cypr, Irlandia, Węgry i Grecja).2009.11.26, 15:01

CANSO wobec zarzutów IATA dotyczących wysokości opłat nawigacyjnych
PANSA_logo.jpg

Propozycje opłat nawigacyjnych (trasowej i terminalowej) na rok 2010 przedłożone zostały w ustawowym terminie przez PAŻP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej) do oceny i akceptacji Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zaproponowane przez PAŻP opłaty zawierają m.in. obniżkę opłaty trasowej i opłat terminalowych oraz uproszczenie zasad ich naliczania. W/w opłaty nawigacyjne, określane przez CANSO jako opłaty państwowe, są ustalane rokrocznie, w tym samym czasie, we wszystkich krajach europejskich, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1794. Przepisy te nakładają na podmioty zarządzające nawigacją powietrzną, obowiązek obliczania wysokości opłat według prostego wzoru matematycznego, w którym dochody mają pokryć jedynie koszty wykonywania usług.2009.11.18, 13:39

CANSO – wrześniowe statystki globalnego ruchu lotniczego
canso_square.gif

CANSO (Civil Air Navigation Services Organisation) przedłożyło wrześniowe procentowe wyniki ruchu lotniczego IFR* z 43 instytucji zapewniających żeglugę powietrzną.