Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Informacje


2008.02.04, 15:32

Program wdrożenia P-RNAV i CDA dla Okęcia zatwierdzony.
fir_warszawa.gif

Program wdrożenia P-RNAV i CDA w TMA Warszawa został zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej 14. stycznia 2008. Dzień później odbyło się w siedzibie Agencji pierwsze oficjalne spotkanie Grupy Projektowej - jednostki organizacyjnej powołanej do realizacji zadań Programu. W skład grupy projektowej wchodzą przedstawiciele PAŻP, Polskich Portów Lotniczych, LOT, Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.2008.01.24, 15:10

Posiedzenie Podkomisji stałej ds. transportu lotniczego i gospodarki morskiej
podkomisja.jpg

23 stycznia 2008 roku w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. transportu lotniczego i gospodarki morskiej. W posiedzeniu wzięli także udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, ULC, NIK, PLL LOT S.A., MSWiA i PPL.2008.01.22, 14:48

Zestawienie opóźnień w ruchu lotniczym w maju i czerwcu 2008.
19.jpg

Wzrost liczby operacji lotniczych w pierwszej połowie 2008 r. nie wpłynął na pogorszenie punktualności w ruchu lotniczym.2008.01.22, 09:54

Sejm pochylił się nad projektem polskiej strategii kosmicznej.
PANSA_logo.jpg

W pracach nad przygotowaniem projektu polskiej strategii kosmicznej przez Zespół do spraw Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczestniczy PAŻP – reprezentując ministra właściwego ds. transportu.