Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2011.11.17, 13:28

Ostatni raport EUROCONTROL wskazuje na wzrost ruchu lotniczego i bardzo dobry wynik PAŻP w zakresie redukcji opóźnień w polskiej przestrzeni powietrznej.

zdj

W październiku 2011 r. nastąpił wzrost ruchu lotniczego o ok. 0,3% w porównaniu z październikiem roku 2010. W całym roku 2011 przewiduje się wzrost ruchu lotniczego o ok. 3.2% w stosunku do roku 2010.

Średnie opóźnienie na operację zostało zmniejszone z 2,6 minuty do 2,1 minuty
w październiku 2011 w stosunku do października roku 2010.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w przestrzeni powietrznej Grecji, gdzie opóźnienia
są znacznie powyżej dotychczasowych wielkości.

80% opóźnień generowanych jest w europejskiej przestrzeni powietrznej w związku z brakami w pojemności sektorów ruchu lotniczego oraz brakiem kontrolerów ruchu lotniczego.

W październiku 2011 r. udział PAŻP w ogólnej liczbie opóźnień wyniósł jedynie 728 minut, co plasuje PAŻP na końcu listy 20-stu instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, generujących opóźnienia w Europie.

Dla porównania - opóźnienia w przestrzeni Grecji wyniosły prawie 13 tysięcy minut, a w przestrzeni Niemiec - Langen ACC prawie 4 tys. minut oraz Frankfurt ACC ponad 5 tys. minut.Źródło: EUROCONTROL - NOP

Komunikat

Więcej informacji:
http://www.eurocontrol.int
powrót