Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2014.11.07, 12:29

Konsorcjum B4 coraz bliżej członkostwa w SESAR Joint Undertaking

zdj

Zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 6 listopada br., wniosek aplikacyjny Konsorcjum B4 o członkostwo w SESAR Joint Undertaking (SJU) został oceniony pozytywnie i tym samym Konsorcjum B4 zostało zakwalifikowane do etapu negocjacji zawartości programu badawczo-rozwojowego SESAR2020.

W najbliższych dniach SJU przedstawi szczegółową informację na temat struktury, wymagań oraz harmonogramu procedury kolejnego etapu aplikacji o członkostwo.

Konsorcjum B4, składające się z instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej (ANSPs) z Republiki Czeskiej, Litwy, Polski i Słowacji, zostało utworzone 8 września br. w celu wspólnego przygotowania wniosku aplikacyjnego o członkostwo w SJU. Rolę Koordynatora Konsorcjum B4 pełni Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Wspólne Przedsięwzięcie SESAR Joint Undertaking (SJU), działające w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, zostało powołane przez Unię Europejską 27 lutego 2007 r. Założycielami i fundatorami SJU są Komisja Europejska oraz EUROCONTROL. Organizacja zrzesza instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej, linie lotnicze, porty lotnicze oraz podmioty sektora komercyjnego.

SJU jest liderem w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w ramach programu SESAR, mającego na celu opracowanie i wdrożenie jakościowo nowych i zunifikowanych rozwiązań infrastrukturalno-systemowych w zarządzaniu ruchem lotniczym w Europie. Uczestnictwo w programie, stanowiącym jeden z filarów Single European Sky, jest szansą na współdecydowanie o istotnych zmianach w ATM w Europie.
powrót