Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2014.11.07, 14:02

Konferencja „Bezpieczeństwo ruchu lotniczego” – Kraków, 6 listopada 2014 r.

zdj

Zespół Doradców Gospodarczych TOR zorganizował w Krakowie, konferencję -  „Bezpieczeństwo ruchu lotniczego” . Do udziału w debacie zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Eurocontrol, PAŻP, Portów Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i Firmy Indra Sistemas.  Jednym z głównych tematów poruszanych podczas wystąpień i debaty było miejsce Polski w europejskim systemie zarządzania przestrzenią powietrzną, wyzwania wobec zwiększającego się ruchu lotniczego, a także inwestycje w infrastrukturę i bezpieczeństwo pasażerów.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej była reprezentowana przez Zbigniewa Sałka - Dyrektora Biura Rozwoju i Wdrożeń – Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów Unijnych, Mariusza Krzyżanowskiego - Dyrektora Biura Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Lotniczego i Jakości Usług , Pawła Łatacza – Zastępcę Dyrektora Biura Rozwoju i Wdrożeń oraz Huberta Adamczyka – Wiceprzewodniczącego Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Dyrektor Mariusz Krzyżanowski, przedstawił rolę PAŻP w kształtowaniu bezpieczeństwa w związku z rosnącym ruchem lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej. Referat wzbudził bardzo duże zainteresowanie uczestników Konferencji i stał się wiodącym tematem podczas debaty. Dyrektor Krzyżanowski zwrócił uwagę na prowadzone w PAŻP analizy bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie zmianą. Proces ten jest w pełni profesjonalny, prowadzony przez wyszkolonych w Eurocontrol specjalistów. System raportowania o zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo bazuje na zgłoszeniach od pracowników operacyjnych i reagowaniu na nie przez odpowiednie służby w systemie zarządzania zmianą – powiedział Krzyżanowski.

Dyrektor Zbigniew Sałek, odnosząc się do zbyt małej liczby zatrudnionych Kontrolerów, powiedział, że były takie lata w przeszłości, kiedy nie prowadzono szkoleń i naborów do zawodu Kontrolera Ruchu Lotniczego. Teraz obserwujemy skutki tych zaniechań. Aktualnie szkolimy Kontrolerów w trybie ciągłym i planujemy aby nowe nabory do tego zawodu odbywały się dwa razy do roku.

Dyrektor Sałek poruszył również temat inwestycji PAŻP w infrastrukturę. Chciałbym wszystkich uspokoić. W tym roku przekroczyliśmy już 70% wykonania planu inwestycyjnego. Jest to zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych. Nadrabiamy zaległości w tym obszarze. Nie widzę zagrożenia i konieczności zwrotu środków europejskich przeznaczonych na planowane inwestycje – powiedział Sałek.

Na zakończenie, Dyrektor Sałek podkreślił absolutną konieczność prowadzenia dialogu z Kontrolerami ruchu lotniczego, aby wspólnie rozwiązywać wszystkie problemy. Już niedługo zaprosimy Państwa do nowej Sali operacyjnej PAŻP gdzie poprawiliśmy w sposób widoczny warunki i komfort pracy Kontrolerów – powiedział Sałek.

W ostatnich słowach debaty, Jan Pamuła – Prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków – Balice, zdecydowanie podkreślił że dyskusja o bezpieczeństwie w ruchu lotniczym nie może stać się dyskusją publiczną. Dyskusja ta powinna odbywać się w zamkniętym gronie fachowców z PAŻP-u, ULC-u, a nie angażować media, które niepotrzebnie nagłaśniają ten temat.

Jak temat bezpieczeństwa wejdzie w obszar dyskusji publicznej to nasi pasażerowie zaczną bać się latać – powiedział Pamuła.
powrót