Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2015.07.02, 14:56

Potwierdzenie uczestnictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w grupie A6.

zdj

1 lipca 2015 r. p.o. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska podpisała w Brukseli nowe „Memorandum of Cooperation” grupy A6. Tym samym Polska Agencja Żeglugi Powietrznej potwierdziła swoje uczestnictwo w gronie głównych europejskich dostawców żeglugi powietrznej - obok brytyjskiego NATS, niemieckiego DFS, francuskiego DSNA, hiszpańskiego ENAIRE, włoskiego ENAV oraz duńskiego Naviair i szwedzkiego LFV (reprezentujących odpowiednio konsorcja NORACON i COOPANS). Od tej chwili Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest nie tylko zobowiązana do realizowania planów rozwojowych Unii Europejskiej (ATM Master Plan, Common Projects, Deployment Plan), ale ma również prawo i obowiązek aktywnego koordynowania swoich planów, prac rozwojowych i wdrożeniowych w grupie największych dostawców służb żeglugi powietrznej w Europie.  Efektem tego ma być pełen rozwój infrastrukturalno-systemowy PAŻP, pozwalający zarówno na zapewnienie usług w polskiej przestrzeni powietrznej, jak i na udostępnianie tych usług innym odbiorcom.

Podpisany dokument zastąpił zarówno List Intencyjny zawarty przed rokiem pomiędzy A6 i PAŻP, jak i całe wcześniejsze Memorandum of Cooperation grupy A6, zawarte w czerwcu 2011 roku.

Memorandum z 2011 roku dotyczyło współpracy pięciu największych ANSPs i konsorcjum NORACON w zakresie realizacji projektów rozwojowych programu SESAR Joint Undertaking, kończących się w połowie 2016 roku.

Podpisane w Brukseli Memorandum nie tylko poszerza krąg współpracujących przedsiębiorstw, ale i na nowo definiuje obszary współpracy:

• SESAR 1 – kończące się w 2016 roku projekty rozwojowe SESAR Joint Undertaking – obejmujące dotychczasowych sygnatariuszy z 2011 roku.
• SESAR 2020 – drugi pakiet projektów rozwojowych SESAR Joint Undertaking, który ma zostać formalnie uruchomiony na początku 2016 roku, zaś w chwili obecnej członkowie-kandydaci do SJU przygotowują się do realizacji projektów.
• SESAR Deployment Manager – instytucja powołana na mocy Rozporządzenia EC 409/2013, zrzeszająca nie tylko członków grupy A6, ale i linie lotnicze stowarzyszone w grupie A4 oraz grupę portów lotniczych SDAG (SESAR Deployment Airports Group). SESAR Deployment Manager koordynuje realizację projektów wdrożeniowych, będących wynikiem programów rozwojowych SESAR Joint Undertaking.
• Inne działalności, nie należące do żadnej z powyższych grup, jak na przykład odpowiedzi na zaproszenia INEA do składania ofert współfinansowanych z funduszy unijnych, czy będąca ich wynikiem współpraca grupy A6 z Eurocontrol.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest uczestnikiem prac SESAR Deployment Managera i jednym z sygnatariuszy porozumienia ustanawiającego tę instytucję. Natomiast w ramach programu SESAR 2020 reprezentuje konsorcjum B4, stworzone przez PAŻP, litewską Oro Navigaciję, czeską ANS CR oraz słowacki LPS. Jest również uczestnikiem czwartego obszaru działań A6, w tym przygotowań do współrealizowanego z Eurocontrol projektu NewPENS mającego zmodernizować naziemną sieć transmisji danych ATM. W czwartym obszarze działań A6 ma prawo uczestniczyć także każdy z członków grupy B4.

Wszyscy sygnatariusze Memorandum of Cooperation podejmują się:
• Identyfikowania i zapewnienia wykorzystania najlepszych praktyk w całej grupie A6.
• Prowadzenia działań benchmarkingowych dla promowania najlepszych praktyk wewnątrz i poza grupą A6.
• Ustanawiania wspólnej strategii komunikacyjnej.
• Powołania wspólnej strategii lobbyingu poprzez właściwe fora.

W zakresie współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektów SESAR Joint Undertaking, członkowie A6 zobowiązują się przede wszystkim do:

• Zapewniania, że programy SESAR JU służą potrzebom operacyjnym i biznesowym.
• Zapewnienia koordynacji zarządzania programem SESAR JU.
• Gwarantowania walidacji i weryfikacji (V&V) w projektach SJU.
• Uzgadniania wspólnych metod operacyjnych w środowiskach E-Route i TMA dla zapewniania interoperacyjności między systemami i do ich otwartej architektury.
• Zapewnienia współpracy w grupie A6 w zarządzaniu zasobami.
• Zapewnienia ciągłej weryfikacji celów SESAR.
• Skoordynowanego wpływania na zmiany europejskiego ATM Master Planu.

W obszarze SESAR Deployment Managera, członkowie A6 zobowiązują się do współpracy w planowaniu wdrożeń rozwiązań SESAR, synchronizacji wdrożeń, zarządzania procesem SESAR Deployment, jego realizacji oraz finansowania, poprzez:

• Analizowanie stopnia dopasowania indywidualnych planów członków A6 i koordynację wspólnego planu wdrożeniowego A6, służącego maksymalizacji korzyści sieciowych.
• Konsolidowanie i promocję wspólnej pozycji A6 dotyczącej finansowania planu wdrożeniowego SESAR.
• Wspólne aplikowanie o fundusze unijne dla celów realizacji skoordynowanego planu wdrożeń.

powrót