Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2015.07.22, 18:44

Bezpieczne niebo

zdj

W związku z incydentem, do jakiego doszło w pobliżu warszawskiego lotniska im. F. Chopina, kiedy to nastąpiło niebezpieczne zbliżenie rejsowego samolotu z dronem, przypominamy o koniecznośœci przestrzegania kilku prostych zasad, które pozwolą na bezpieczne korzystanie z bezzałogowych statków powietrznych.

Zasady wykonywania lotów w warunkach VLOS (Visual Line of Sight - – operacje w zasięgu wzroku operatora) zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 26 marca 2013 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz okreśœlenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Loty bezzałogowych statków powietrznych muszą odbywać się poza strefami kontrolowanymi lotnisk (CTR), strefami ruchu lotniskowego lotniska wojskowego, strefami kontrolowanymi lotniska wojskowego oraz strefami R (Restricted Area -– strefa ograniczeń), D (Danger Area –strefa niebezpieczna) oraz P (Prohibited Area - strefa zakazana).

Każdorazowo służby kontroli ruchu lotniczego informują o wszelkich niebezpiecznych zdarzeniach policję. Należy pamiętać, że na puszczanie lampionów, balonów, fajerwerków, śœwiateł lasera należy uzyskać zgodę instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lotniczego, zabrania się emitowania w strefach przestrzeni powietrznej wykorzystywanej do żeglugi powietrznej wiązki lasera lub śœwiatła z innych źŸródeł w kierunku samolotu, w sposób mogący spowodować olśœnienie, ośœlepienie lub wystąpienie pośœwiaty. Może to bowiem stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego.

Sankcje karne za nieprzestrzeganie tych ograniczeń okreœlone są w ustawie z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. Naruszenia przepisów ustawy zagrożone są karą grzywny, karą ograniczenia wolnoœści lub pozbawienia wolnośœci do roku lub do lat 5.

Prosimy zapoznać się z całą informacją w sprawie bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej, która znajduje się na stronie: www.mir.gov.pl

Lataj z głową
powrót