Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2015.08.11, 15:06

Oferta Konsorcjum SOFIAXL na system CS4 oficjalnie złożona

zdj

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wchodzi w skład Konsorcjum SOFIAXL, którego celem jest dostawa systemu CS4-AFUAS dla EUROCONTROL, a następnie zapewnienie obsługi i eksploatacji tego systemu w celu świadczenia usług dla europejskiego rynku żeglugi powietrznej.

W odpowiedzi na ogłoszony przez EUROCONTROL drugi przetarg na dostawę i zapewnienie usług CS4-AFUAS Konsorcjum SOFIAXL przygotowało i formalnie złożyło ofertę na realizację tego zamówienia.

Konsorcjum SOFIAXL zamierza dostarczyć demonstrator systemu CS4-AFUA (Faza 1 - lata 2016-2017) a następnie, po podpisaniu opcjonalnej umowy, chce zapewnić usługę dystrybucji i analizy danych AFUA dla użytkowników przyłączonych do scentralizowanego systemu (Faza 2 - 5 lat poczynając od 2018).

System CS4-AFUAS pozwoli zarówno cywilnym, jak i wojskowym użytkownikom na maksymalnie efektywne wykorzystanie europejskiej przestrzeni powietrznej, a także na redukcję kosztów użytkowania infrastruktury. Wdrażane rozwiązanie poprawi zarówno bezpieczeństwo, jak też efektywność wykorzystania przestrzeni powietrznej w Europie. Scentralizowany System (CS) numer 4 jest jednym z głównych priorytetów zidentyfikowanych przez EUROCONTROL i jednocześnie pierwszym serwisem, na który ogłoszono przetarg.

Dziś mija termin wyznaczony przez EUROCONTROL na składania ofert, konsorcjum SOFIAXL zachowało wszelkie termin związane z procedurą składania oferty.

W przypadku wyboru oferty Konsorcjum SOFIAXL w trwającym przetargu, po podpisaniu umowy pomiędzy Konsorcjum SOFIAXL a EUROCONTROL, realizowana przez PAŻP część projektu może zapewnić przychody w kwocie ok. 0,5 mln. EURO w Fazie 1 oraz ok. 1 mln. EURO rocznie w Fazie 2.

Podpisanie umowy pomiędzy EUROCONTROL a oferentem/konsorcjum, wybranym w toczącym się przetargu na dostawę CS4-AFUAS, planowane jest w pierwszym kwartale 2016 roku.

Więcej informacji o CS4-AFUAS:
https://www.eurocontrol.int/

Więcej informacji o członkach Konsorcjum:
www.indracompany.com
www.avitech.aero
www.ans.lt
www.uksatse.ua
powrót