Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.01.04, 08:54

Zmiana stawek opłat za usługi nawigacyjne świadczone przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej

zdj

Z dniem 01.01.2008 zmianie uległa wysokości stawek jednostkowych opłat pobieranych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej za usługi nawigacji trasowej i terminalowej.

Zmiana powyższa wynika z dwóch powodów: od 01.01.2008 weszły w życie przepisy Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1794/2006 z dnia 6.12.2006 ustanawiającego wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej, a także od tego dnia Polska jest zintegrowana z Centralnym Biurem Opłat Trasowych EUROCONTROL (CRCO).

W związku z powyższym, w celu dostosowania do wymogów regulacyjnych, jak również w wyniku integracji z CRCO, PAŻP musiała wprowadzić zmiany w dotychczas obowiązujących stawkach za świadczone usługi.

Jednocześnie, w wyniku integracji z Centralnym Biurem Opłat Trasowych (CRCO) instytucja ta przejęła zadania związane z wystawianiem faktur oraz rozliczaniem należności z tytułu opłat za usługi nawigacji trasowych świadczone przez PAŻP.

Szczegółowe informacje o wysokości stawek opłat
powrót