Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2016.06.21, 08:26

Spotkanie służb ruchu lotniczego PAŻP z lekarzami orzecznikami medycyny lotniczej

zdj

Od dnia 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011. Wymagania zawierają m.in. regulacje dotyczące lekarzy orzeczników i centrów medycyny lotniczej oraz określają wymagania zdrowotne dla kontrolerów ruchu lotniczego (Załącznik IV – ATCO.MED).

Zmiany, które będą obowiązywały na początku przyszłego roku są niezwykle istotne dla wszystkich pracowników służb ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, dlatego też PAŻP jest współorganizatorem spotkań kontrolerów ruchu lotniczego oraz pracowników służby informacji powietrznej (FIS) z Naczelnym Lekarzem Lotnictwa Cywilnego oraz Konsultantem Krajowym w dziedzinie medycyny lotniczej i lekarzami orzecznikami medycyny lotniczej, którzy w ramach swoich obowiązków wydają orzeczenia o zdolności do pełnienia czynności lotniczych przez pracowników służb ruchu lotniczego.

20 czerwca b.r. gośćmi PAŻP była grupa ponad 40 lekarzy orzeczników medycyny lotniczej. Całodzienna konferencja stworzyła szeroką możliwość wymiany informacji dotyczących zarówno medycznych jak i organizacyjnych aspektów wydawania orzeczeń lotniczo-lekarskich zgodnie z nowymi zasadami, stanowiła okazję do zapoznania się ze środowiskiem codziennej pracy służb ruchu lotniczego PAŻP a także dała możliwość wyjaśnienia wątpliwości i obaw wynikających z wprowadzanych zmian. Spotkanie otworzyła Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – Pani Magdalena Jaworska, która podkreśliła konieczność wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy PAŻP a środowiskiem lekarzy orzeczników medycyny lotniczej, jako współpracujących ze sobą grup zawodowych, które są odpowiedzialne za poziom bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej.

Przepisy Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340, dotyczyć będą ponad 500 kontrolerów ruchu lotniczego i blisko 70 pracowników służb informacji powietrznej (FIS) zatrudnionych w PAŻP, a także kandydatów do tych służb, którzy w przyszłości będą chcieli podjąć naukę zawodu.
powrót